Hlavná stránka / Aktuality / Spomienka na Jozefa Lukáša st.

Spomienka na Jozefa Lukáša st.

Spomienka na Jozefa Lukáša st.

 

Jozef Lukáš

 

          V tomto vianočnom čase, možno viac ako inokedy spomíname na tých, ktorých sme stretali a s ktorými sme žili, pracovali, rozprávali sa o spoločných témach, vymieňali si názory. K Novému roku si dávame predsavzatia, hľadáme príklady. Pre mňa bol pán Jozef Lukáš mužom nasledovaniahodným.

          V tomto roku by mal pán Jozef Lukáš 90 rokov a ja verím, že by bol ešte milším, láskavejším, húževnatejším. Myslím, že patril k ľuďom, ktorí vekom nadobúdali okrem skúseností i tieto vlastnosti.

 

          Jozef Lukáš sa narodil 4. februára 1920 v Jinošove na Morave. Detstvo a mladosť prežil v Schonwalde u Jinošova a v Náměšti nad Oslanou, kde jeho otec bol vrchným záhradníkom u grófa Hautquitza. Neskôr absolvoval dvojročnú obchodnú ekonomickú školu v Třebíči. Od svojich 17-tich rokov si musel zarábať sám na seba. V rokoch 1938 – 1942 pracoval u civilného geometra Ing. Emila Faltusa v Brne. Počas rokov druhej svetovej vojny bol ako antifašista zatknutý a intervenovaný po rôznych táboroch, kde sa mu výrazne podlomilo zdravie. Prišiel odtiaľ ťažko chorý na TBC, liečil sa a čoskoro sa vrátil do práce v  kartografickej kancelárii v Brne. V roku 1947 prichádza na Slovensko do Trenčína, kde si založil rodinu.

           V práci nepoznal odpočinok, napriek tomu, že bol ťažko chorý, pracoval s nadľudskou húževnatosťou až nakoniec vyčerpaný odchádza na invalidný dôchodok vo veku 38 rokov.

(poznámka: Keď odchádzal z Trenčianskej nemocnice vážil 39 kg a lekári mu dávali najviac 3 mesiace života.)

            Na invalidnom dôchodku nezostal nečinný. V období od r. 1959 do r. 1973 zastával funkciu okresného konzervátora ochrany prírody a externého pracovníka Trenčianskeho múzea, v tejto oblasti dosiahol tie najlepšie výsledky, spolupracoval i s inými múzeami. Jeho zásluhou bol zachránený zvyšok zbierky entomologického materiálu bývalého Prírodovedeckého spolku župy Trenčianskej tým, že tento materiál odborne znovu ošetril, a tak zachránil aj veľkú kultúrnu i prírodovednú hodnotu. Na Slovensku sa tak zachránila jedna z najstarších zbierok zoológie. Mal tiež veľký podiel na tom, že v Trenčianskom múzeu bola v roku 1969 otvorená prírodovedná expozícia. Vypracoval pre ňu libreto, scenár, inštalačný plán a prakticky realizoval aj väčšinu prác. Časť textov, grafov, máp a plánov boli jeho dielom. Podarilo sa mu vystihnúť čo najucelenejší charakter biotopov zbernej oblasti múzea a svojimi zbierkami z entomológie presvedčil o svojom preparátorskom majstrovstve.

            Po konsolidácii politických pomerov u nás bol pozbavený funkcie okresného konzervátora, čo na neho veľmi ťažko doliehalo. Napriek tomu sa venoval ochrane prírody i naďalej, robil prednášky na školách medzi mládežou, keď bol o to požiadaný. Zúčastňoval sa tiež na niektorých úlohách štátneho výskumu entomofauny prostredníctvom Zoologického ústavu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a prostredníctvom Trnavského múzea v Hlohovci.. Takto prispel k obohateniu poznatkov o výskyte blanokrídlovcov na Slovensku. Jeho činnosť vyúsťovala do praktickej ochrany prírody, a to tým, že z jeho iniciatívy niektoré lokality Trenčianskeho okresu boli vyhlásené za chránené územia. Boli to: Močiare pri Kostolnej (dnes PP Prepadlisko), vrch Turecko (PR Turecký vrch), Hájnica (PP), Čachtický hradný vrch (PR), Veľký a Malý Plešivec (PR Plešivec), Beckovská hradná skala (PR Beckovské hradné bralo), Žihlavník-Baske (PR Žihľavník), Omšenská Baba (PR), Krasín (PR).

            Tiež propagoval myšlienku ochrany prírody medzi ľuďmi a najmä medzi školskou mládežou. Na školách viedol hliadky ochrany prírody, teoreticky rozpracoval i osnovy výchovy mládeže o ochrane prírody. Jeho zásluhou bolo tiež organizovanie Zboru ochrany prírody v okrese.

            Bol veľkým milovníkom prírody, mal ju veľmi rád a keby to bolo v jeho moci, bol by zachraňoval všetku vzácnu flóru a entomofaunu v okrese. Veril aj tomu, že príroda mu pomáha liečiť jeho narušené zdravie. Oživená jarná príroda mu dávala nádej, že prežije zas jeden rok života.

           Jozef Lukáš bol človek neobyčajne pevnej vôle, vytrvalosti, húževnatosti, čestnosti a svedomitosti. Vedel zdolávať aj tie najnemožnejšie prekážky a v celom svojom konaní prekážky rád zdolával a aj v maličkostiach vyhľadával cesty obtiažneho riešenia, keď bol presvedčený, že výsledok jeho práce bude korunovaný úspechom.

          O jeho húževnatosti svedčí i fakt, že vo vegetačnom období roku 1992 robil inventarizačný  výskum blanokrídlovcov v ŠPR Nebrová, CHPV Brezovská dolina, CHPV Krasín, ŠPR Gregorka a na genofondovej ploche Pálčie. Nedoprial si ani chvíľku voľného času, študoval domácu i zahraničnú literatúru, sám si prekladal texty z ruštiny i nemčiny, ktoré potreboval pri determinácií blanokrídleho hmyzu. Cez zimu ošetroval hmyz, ktorý v letnom období nazberal. Jeho život bol vyplnený sústavnou prácou a štúdiom poznávania prírodných zákonitostí. Bol príkladom človeka, ktorému ochrana prírody a úcta k nej boli zmyslom života.

          Svoju životnú púť tu na zemi pán Jozef Lukáš ukončil dňa 30. marca 1993 vo veku 73 rokov. Bohaté skúsenosti entomológa odovzdal svojmu synovi RNDr. Jozefovi Lukášovi jun.

 

           V ŠPR Nebrová sa15. mája 1993 uskutočnila brigáda, počas ktorej postavili ochranári stienku z nepálených tehál na hniezdenie samotárskych včielok. Bolo to nachystané ešte s pánom Lukášom, ako náhradné hniezdisko za zbúranú chalupu  u Kolmanov... Takto si ochranári uctili pamiatku zakladateľa ochrany prírody na Trenčiansku spôsobom jemu vlastným, prácou pre prírodu. 

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Rýchly kontakt

Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Tel.č.: +421 32 / 743 44 31

E-mail:
sekretariát: info@muzeumtn.sk

informácie pre médiá: marketing@muzeumtn.sk

Trenčiansky hrad

Tel.č.: +421 32 / 743 56 57
Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Svadobné obrady

Tel.č.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Prenájom hradných priestorov

Tel.č.: +421 901 918 832
E-mail: info@muzeumtn.sk

Hrad info

Múzem info

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Otváracie hodiny:
Utorok - Piatok:
9:00 – 16:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP, ZŤP-S, dôchodcovia 0,60 €

Deti od 3 do 15 rokov

0,10 €

Deti do 3 rokov

zdarma 

Deti s kultúrnym poukazom

1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

Svadby - obrad

50 € (3 € el. energia, 2 € voda, 45 € prenájom)

Svadby - fotenie

20 €Výstavná sieň

Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia  0,60 €
Deti od 3 do 15 rokov 0,10 €
Deti do 3 rokov zdarma 
Deti s kultúrnym poukazom  1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16
Podujatia na deň 16.9.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

17
Podujatia na deň 17.9.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

18
Podujatia na deň 18.9.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

19
Podujatia na deň 19.9.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

20
Podujatia na deň 20.9.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

21
Podujatia na deň 21.9.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

22
Podujatia na deň 22.9.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

23
Podujatia na deň 23.9.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

24 25
Podujatia na deň 25.9.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

26
Podujatia na deň 26.9.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

27
Podujatia na deň 27.9.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

28
Podujatia na deň 28.9.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

29
Podujatia na deň 29.9.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

30
Podujatia na deň 30.9.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020