Hlavná stránka / Aktuality / Záchrana kultúrneho dedičstva

Záchrana kultúrneho dedičstva

Záchrana kultúrneho dedičstva

Začiatkom mája 2016 Trenčianske múzeum v Trenčíne s pomocou Občianskeho združenia Hradiská realizovalo archeologický výskum pre vedecké a dokumentačné účely v obci Dolná Maríková, na hradisku Šimunky. Cieľom výskumu bola okrem overenia archeologických situácií a datovania lokality najmä záchrana predmetov z vykrádanej lokality.

Podľa archeológa Trenčianskeho múzea v Trenčíne Petra Schreibera najstaršie predmety patria tzv. púchovskej kultúre z doby okolo prelomu letopočtov. Väčšina nálezov však pochádza z raného stredoveku, približne z  9. storočia, kedy na tejto polohe existovalo lokálne slovanské centrum, o existencii ktorého sa donedávna nevedelo. Výskum prebiehal formou realizácie archeologickej sondy na vybranom mieste, monitorovaným skúmaním plochy detektormi kovov, priebežnou dokumentáciou a na miestach identifikovaných kovových nálezov následnou mikrosondážou s cieľom zachytenia nálezových situácií. Každý predmet bol geodeticky zameraný. Tento postup bol schválený Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. V rámci výskumu sa našlo vyše 40 kovových predmetov. Medzi najvýznamnejšie patrí železná sekera, motyka, nôž či kľúč.

Podľa zástupcu riaditeľa Trenčianskeho múzea v Trenčíne Tomáša Michalíka je takýto výskum veľmi účinným preventívnym opatrením, ktoré má potenciál zachrániť aspoň časť nálezov, ktoré každoročne miznú kvôli nezákonným aktivitám vykrádačov archeologických lokalít. Na Slovensku totiž prakticky niet miesta, ktoré by nebolo postihnuté deštruktívnou činnosťou tzv. detektoristov. Prax ukazuje, že napriek legislatívnej úprave, ktorá považuje vykrádanie lokalít za trestný čin, sú archeologické náleziská stále predmetom nájazdov nezriedka ozbrojených rabovačov nášho spoločného historického dedičstva. Preto je potrebné, aby bolo podobných projektov oveľa viac. Príklad Trenčianskeho múzea v Trenčíne pritom ukazuje, že pri dobrej vôli to predsa len ide. Popri odbornej rovine výskumu je potrebné vyzdvihnúť aj popularizačný aspekt ochrany pamiatok, kedy si vyskúšaním práce archeológa nadobúdajú alebo upevňujú svoj vzťah k histórii najmä miestni obyvatelia. Zachránené archeologické nálezy budú po ich odbornej konzervácii a publikovaní prezentované verejnosti.

Naša vďaka patrí Občianskemu združeniu Hradiská, členovia ktorého sa osobne, bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase podieľali na výskume. Výskum by nebol možný bez pochopenia obce Dolná Maríková, Krajského pamiatkového úradu Trenčín a vlastníkov pozemkov, na ktorých bol výskum realizovaný. 

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Rýchly kontakt

Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Tel.č.: +421 32 / 743 44 31

E-mail:
sekretariát: info@muzeumtn.sk

informácie pre médiá: marketing@muzeumtn.sk

Trenčiansky hrad

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Svadobné obrady

Tel.č.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Prenájom hradných priestorov

Tel.č.: +421 901 918 832
E-mail

Hrad info

Múzem info

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:
9:00 – 16:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP, ZŤP-S, dôchodcovia 0,60 €

Deti od 3 do 15 rokov

0,10 €

Deti do 3 rokov

zdarma 

Deti s kultúrnym poukazom

1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

Svadby - obrad

50 € (3 € el. energia, 2 € voda, 45 € prenájom)

Svadby - fotenie

20 €Výstavná sieň

Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia  0,60 €
Deti od 3 do 15 rokov 0,10 €
Deti do 3 rokov zdarma 
Deti s kultúrnym poukazom  1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac January 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31