Objednávka OBJV221/19

Dátum vyhotovenia:09.9.2019
 

Dodávateľ
NOVA mobil
Námestie Slobody 1065
022 01 Čadca
IČO:45361886
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
mobilný telefón
Názov položky
Mobily
Celková hodnota objednaného plnenia: 268,90 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko