Objednávka OBJV194/21

Dátum vyhotovenia:16.9.2021
 

Dodávateľ
DIGITEL, s.r.o.
Heinolská 2
921 01 Piešťany
IČO:46146997
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
zabezpečenie vysielania priameho prenosu
Názov položky
Rôzne služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 330,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko