Objednávka OBJV039/22

Dátum vyhotovenia:01.3.2022
 

Dodávateľ
JURIGA, s.r.o.
Gercenova 3
851 01 Bratislava 5
IČO:31344194
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
Tonery
Celková hodnota objednaného plnenia: 1 351,94 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko