Hlavná stránka / Blog / 145. výročie založenia Prírodovedného spolku župy Trenčianskej

145. výročie založenia Prírodovedného spolku župy Trenčianskej

Ročenky Prírodovedného spolku župy Trenčianskej.

 

Prírodovedný spolok župy Trenčianskej si počas svoje existencie vybudoval odbornú knižnicu, ktorá sa aj v súčasnosti považuje za jednu z najunikátnejších prírodovedných knižníc na Slovensku a v Čechách. Dr. Karol Brančík, zakladateľ spolku,  prišiel s iniciatívnym návrhom založiť spolkovú knižnicu, ktorá by bola aktívna v propagovaní histórie, kultúry a vedecko-výskumnej činnosti. Daroval knižnici časť svojej osobnej knižnej zbierky a jeho príklad nasledovali ďalší členovia spolku. Knihy sa zhromažďovali aj na základe výzvy v miestnych novinách, kúpou z členských príspevkov a dotácií. Prvými knihami, ktoré Spolok kúpil, bola produkcia Kráľovskej uhorskej prírodovednej spoločnosti z rokov   1872-1874.

Prírodovedný spolok župy Trenčianskej vydával v rokoch 1878 – 1910 svoje vlastné publikácie A Trencsén megyei természettudományi egylet évkönyve – Jahresheft des Naturwissenschaftlichen Vereines des Trencsiner Komitates, neskôr A Trencsén vármegyei természettudományi egylet évkönyve – Jahresheft des Naturwissenschaftlichen Vereines des Trencséner Comitates, ktoré sú dnes súčasťou pôvodného fondu knižnice nášho múzea. Prvé tri ročníky spolkových ročeniek redigoval Dr. Karol Brančík a boli tlačené u Františka X. Skarnitzla v Trenčíne, od roku 1908 do  1910, kedy vyšla posledná ročenka, vychádzali u Leopolda Gansela v Trenčíne.

Prvá ročenka, ktorá vyšla v roku 1878 obsahovala tri pôvodné odborné články od Dr. Karola Brančíka a Jozefa Ľudovíta Holubyho, ktoré  vzbudili oprávnenú pozornosť nielen u domácej odbornej verejnosti, ale aj v zahraničí.  Vzhľadom k úspechu ročenky, nadviazal Spolok kontakty s tuzemskými a zahraničnými inštitúciami, ktorých ciele a úlohy boli podobného zamerania.

Väčšinu odbornej prírodovednej literatúry získal Spolok práve výmenou ročeniek s podobnými prírodovednými spolkami, múzeami alebo akadémiami po celom svete. Výmena ročeniek prebiehala  v rokoch 1878 – 1911 a postupne sa čoraz viac rozširovala aj do mimoeurópskych krajín. Vysokú úroveň ročeniek dokazuje aj skutočnosť, že poslednú ročenku Spolku si vymieňalo za svoje publikácie už 126 tuzemských i európskych vedeckých inštitúcií, z toho 32 mimoeurópskych. Výmena prebiehala napríklad s Britským múzeom v Londýne, Múzeom prírody v New Yorku, Geologickým inštitútom v Mexiku, Cárskou akadémiou vied v Petrohrade, Švédskou kráľovskou univerzitou v Uppsale, s prírodovednými inštitúciami v Paríži, Buenos Aires, Berlíne, Chile, Stockholme, Glasgowe, Halifaxe, Florencii, Záhrebe, Moskve, Adelaide, Bazileji, Melbourne, Santiagu, s lekárskymi a prírodovednými spolkami v Prahe, Brne a Českej Lipe.

Ročenky dokumentujú spolkovú činnosť a výsledky bádania a výskumnej práce členov spolku. Medzi najplodnejších prispievateľov patril Dr. Karol Brančík a Dr. Jozef Ľudovít Holuby. Z tematického hľadiska  najviac príspevkov bolo venovaných botanike, takmer štvrtina prinášala výsledky bádania z oblasti flóry trenčianskej župy. V ročenkách uverejnil Jozef Ľudovít Holuby zoznam prác, ktoré sa týkajú flóry Trenčianskej župy vrátane lokalít, ktoré sa uvádzajú v monografiách a rukopisoch o Trenčianskej župe a aj štyri najdôležitejšie botanické práce o cievnatých rastlinách, ktoré boli dovtedy známe v Trenčianskej župe. V roku 1888 dal tieto príspevky Brančík vytlačiť ako samostatnú publikáciu pod názvom Flora des Trencsiner Comitates. Okrem botaniky bola výraznejšie zastúpená zoológia, vlastivedné práce, ale aj príspevky z oblasti medicíny, matematiky, fyziky, menej z biológie a chémie. Na stránkach ročeniek sa venovala pozornosť aj kúpeľom v Trenčianskych Tepliciach, Rajeckých Tepliciach, v Beluši a viacerým minerálnym prameňom v Púchovskej doline.  Príspevky Dr. Karola Brančíka boli zamerané aj na cestopisné črty, napríklad z cesty po Dalmácii alebo Bosne a často sú sprevádzané aj Brančíkovými kresbami. V príspevku o zrúcanine Lednického hradu A Ledniczi várrom prináša okrem historických faktov aj citácie z rukopisnej práce Mateja Bela o Trenčianskej župe. Príspevok je cenný aj tým, že prináša dve Brančíkove kresby hradu Lednica a jednu kresbu lednického praniera, zaniknutého v 19. storočí. V tomto ročníku uverejnil K. Brančík aj príspevok o náleze mamutieho kla v Trenčíne Mamutzahn-Fund in Trencsin s podrobným popisom nálezových okolností. Rovnako zaujímavý je aj príspevok zameraný na geografický popis Trenčianskej župy Durch das Trencséner Comitat, ktorý dopĺňajú viaceré Brančíkove zmienky a postrehy týkajúce sa napríklad výroby skla v Lednických Rovniach, ovocinárstva v Mednom alebo histórie hradu Vršatec..

Okrem týchto autorov do ročeniek prispievali aj trenčianski gymnaziálni profesori Ladislav Janovský ( Janovszky, 1852-1920 ), Karol Krasňanský ( Krasznyánszky, 1855-1910 ) alebo Artur Petrogalli ( 1850-1894 ), ktorý bol istý čas aj tajomníkom spolku a redaktorom jeho ročeniek.  L. Janovský vo svojom príspevku ako jeden z prvých upriamil pozornosť na slávneho kartografa slovenského pôvodu Jána Lipského zo Sedličnej a K. Krasňanský predstavil v ročenkách viaceré pozoruhodné údaje o Belušských teplých prameňoch. Artur Petrogalli, profesor prírodopisu, matematiky a fyziky publikoval v ročenkách dvanásť príspevkov, medzi nimi aj o výlete do blízkeho okolia Trenčína, v ktorom sa okrem zaujímavých historických údajov nachádza aj kresba Trenčianskeho hradu od Dr. Karola Brančíka. V dvoch ročenkách uverejnil svoje príspevky z archeologických výskumov v Púchove aj nemecký šľachtic a amatérsky archeológ, barón Emil F. J. Hoenning-O´Caroll ( 1834-1894).

Spomedzi lekárov, ktorí na stránkach ročeniek publikovali svoje príspevky patrí k tým najvýznamnejším MUDr. Koloman Martiny ( 1864-1935 ), uznávaný slovenský chirurg a riaditeľ župnej nemocnice v Trenčíne a Ladislav Udránsky ( Udránszky, 1862-1914 ), lekár, fyziológ a vysokoškolský profesor biológie.                        

Posledná ročenka ( 1908-1910 ), ktorá vyšla ako trojčíslie so 190 stranami, neobsahuje žiadnu zmienku, že už nevyjde ďalší ročník a nie je v nej ani žiadna správa o blízkom zániku Spolku.

Ročenky predstavujú unikátnu súčasť knižničného fondu Trenčianskeho múzea a sú výnimočné aj z hľadiska obrazových príloh, ktoré tvorili kresby autorov a litografie ilustrujúce botanické, zoologické alebo lekárske príspevky. Niekoľko členov Spolku pôsobilo obchodne na takých exotických miestach ako  Madagaskar alebo Mozambik a práve tieto príspevky sú doložené najkrajšími farebnými ilustráciami.

Ročenky spolku ostávajú aj v súčasnosti trvalým dokladom vedeckej odbornosti a prírodovedného bádania na strednom Považí.

 

Text: Alica Krištofová, Knižnica Trenčianskeho múzea v Trenčíne 

 

Ukážky obrazových litografických príloh ročeniek.

Ukážky obrazových litografických príloh ročeniek

Ukážky obrazových litografických príloh ročeniek

Ukážky obrazových litografických príloh ročeniek

 

Zoznam členov Spolku, uverejňovaný v ročenkách.

Zoznam členov Spolku, uverejňovaný v ročenkách

Zoznam členov Spolku, uverejňovaný v ročenkách 

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Rýchly kontakt

Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Tel.č.: +421 32 / 743 44 32

Tel.č.: +421 32 / 743 44 33

E-mail:
sekretariát: info@muzeumtn.sk

informácie pre médiá: marketing@muzeumtn.sk

Trenčiansky hrad

Tel. č.: +421 032/743 56 57

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Svadobné obrady

Tel.č.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Prenájom hradných priestorov

Tel.č.: +421 901 918 832
E-mail

Hrad info

Múzem info

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:
9:00 – 16:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP, ZŤP-S, dôchodcovia 0,60 €

Deti od 3 do 15 rokov

0,10 €

Deti do 3 rokov

zdarma 

Deti s kultúrnym poukazom

1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

Svadby - obrad

50 € (3 € el. energia, 2 € voda, 45 € prenájom)

Svadby - fotenie

20 €Výstavná sieň

Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia  0,60 €
Deti od 3 do 15 rokov 0,10 €
Deti do 3 rokov zdarma 
Deti s kultúrnym poukazom  1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31