Služby

Obsahy zborníkov vydaných Trenčianskym múzeum v Trenčíne. Roky: 1969, 1970, 1971, 1972, 2017, 2018, 2019

Vážení bádatelia, ak máte záujem o bádanie v knižnici Trenčianskeho múzea v Trenčíne, prosíme Vás o prečítanie a oboznámenie sa s Knižničným poriadkom.

Bádateľský poriadok Vážení bádatelia, ak máte záujem o bádanie v inštitúcii Trenčianskeho múzea v Trenčíne, prosíme Vás o prečítanie si Bádateľského poriadku a vyplnenie jeho príloh. Zároveň Vás chceme informovať, že služby sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka, ktorý je súčasťou príloh. Pre...

Trenčianske múzeum si pre svojich školou povinných návštevníkov pripravilo špeciálnu prehliadku, počas ktorej sa prenesú do stredoveku a stanú sa rytierom alebo dvornou dámou.