Kontakty

OZNÁMENIE O ZMENE KOREŠPONDENČNEJ ADRESY

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1.3.2024 sa mení korešpondenčná adresa Trenčianskeho múzea v Trenčíne, sídlo inštitúcie zostáva nezmenené.

Aktuálna korešpondenčná adresa:

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Jilemnického 532/2

911 01 Trenčín

Sídlo Trenčianskeho múzea v Trenčíne (fakturačné údaje)

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mierové námestie 46

912 50 Trenčín

IČO 34059199

DIČ 2021452202

Email: info@muzeumtn.sk

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, IBAN SK0281800000007000510803Telefón:
+421 32 / 743 44 32 (Trenčianske múzeum v Trenčíne)

+421 32 / 743 56 57 (Trenčiansky hrad)
+421 901 918 825 (Trenčiansky hrad - informátor - počas otváracích hodín hradu)

Oddelenie riaditeľa:

riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Mgr. Peter Martinisko

zástupca riaditeľa, právnik
JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD.
e-mail: tomas.michalik@muzeumtn.sk

asistentka riaditeľa
Bc. Jana Čierna
e-mail: jana.cierna@muzeumtn.sk

Oddelenie ekonomické:
vedúca oddelenia
Ing. Ingrid Dvorská
e-mail: ingrid.dvorska@muzeumtn.sk

Oddelenie prevádzky a správy budov:
vedúci oddelenia
Ing. Jaroslav Šimno
e-mail: jaroslav.simno@muzeumtn.sk
tel.č.: +421 901 918 827

Oddelenie správy hradu:
vedúca oddelenia
Mgr. Drahomíra Salihbegović
e-mail: drahomira.salihbegovic@muzeumtn.sk
tel.č.: +421 901 918 832

Oddelenie základných odborných činností
vedúci oddelenia
PhDr. Richard Benech
e-mail: richard.benech@muzeumtn.sk
tel.č.: +421 32 743 44 31

Oddelenie Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom:
vedúci oddelenia
Bc. Samuel Rybnikár
e-mail: samuel.rybnikar@muzeumtn.sk
tel.č.: +421 901 918 828

Oddelenie marketingu:
vedúca oddelenia
Ing. Katarína Špačková
e-mail: katarina.spackova@muzeumtn.sk / marketing@muzeumtn.sk
tel.č.: +421 901 918 858