Draškovičov kaštieľ v Čachticiach

Objavte krásu novozrekonštruovaného Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach...!

Už od 1. 5. 2024 bude Draškovičov kaštieľ otvorený pre širokú verejnosť a to vždy od utorku do nedele v čase od 10:00 do 17:00.

Draškovičov kaštieľ po rekonštrukciiDraškovičov kaštieľ prešiel v rokoch 2021 - 2024 kompletnou rekonštrukciou, v rámci ktorej boli zrekonštruované aj expozičné priestory a vytvorené a nainštalované nové, moderné a interaktívne expozície venované histórii Čachtíc, grófke Alžbete Báthoryovej, habánskej keramike, Rómom, spolku Tatrín, šľachtickým rodom v Čachticiach a tiež ukážke vybavenia šľachtických sídiel. 
V kaštieli je zriadené turisticko informačné centrum. 
Priestory kaštieľa je možné prenajať na fotenie podľa aktuálne platného cenníka. 

História  Draškovičovho  kaštieľa  v  Čachticiach  sa  datuje  od  roku  1677 (v niektorých zdrojoch sa spomína aj rok 1668).  Kaštieľ bol vybudovaný  na  popud  chorvátskeho  šľachtica  Mikuláša Draškoviča, ktorý sa oženil s grófkou Barborou Drugethovou, vnučkou Alžbety Bátoriovej, a po ktorom nesie aj svoj názov. Na začiatku 18. storočia budovu získali Forgáčovci (Forgách). Tí vlastnili kaštieľ najdlhšie  -  vyše  140  rokov. Poslednými majiteľmi bola rodina Čenkayová (Csenkey), ktorá kaštieľ kúpila v roku 1852 od Forgáčovcov (Forgách). V 19. a začiatkom 20. storočia kaštieľ slúžil ako nocľaháreň nemajetnému obyvateľstvu, čo sa neblaho podpísalo na jeho stave.

Dnes je Draškovičov kaštieľ v správe Trenčianskeho múzea v Trenčíne a slúži ako múzeum histórie. 


Projekt Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1 007 216,85 € prostredníctvom Grantov EHP a Nórska. Projekt bol spolufinancovaný v sume 177 744,15 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je komplexná pamiatková obnova Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach, účelom ktorej bude vloženie nových funkcií do objektu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

TIC v Draškovičovom kaštieliDraškovičov kaštieľ interiérDraškovičov kaštieľ - detský kútikDraškovičov kaštieľ - expozícia o RómochDraškovičov kaštieľ - hudobný salónikDraškovičov kaštieľ - expozícia

Návštevníkom Čachtického hradu oznamujeme, že Čachtický hrad nie je pod správou Trenčianskeho múzea.