Ľudovítov palác

Na hradnej akropole sa nachádzajú tri paláce. Najstarším je Ľudovítov palác, ktorý dal v druhej polovici 14. storočia postaviť kráľ Ľudovít Veľký, hneď vedľa najstaršej obytnej stavby na hrade - Matúšovej veže.

Prvý salónNa 1. poschodí gotického paláca, upraveného do súčasnej podoby v II. polovici 20. storočia je  novozriadená expozícia historického dobového nábytku z obdobia 17. až 19. storočia "Reminiscencie" pochádzajúceho zo zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne.  Všetok  nábytok a  bytové doplnky (obrazy, zbrane, dekoratívne predmety) sú originály pochádzajúce z bývalých panstiev majiteľov a neskorších vlastníkov hradu. Keďže hrad v  roku 1790  takmer celý vyhorel, pôvodný nábytok sa v jeho priestoroch zachoval len minimálne.

Obe miestnosti paláca sú zariadené ako salóny. Prvý – lovecký prezentuje najobľúbenejšiu zábavu vysokej šľachty - lov. Záľubu v poľovníctve, typickú pre predstaviteľov „ modrej krvi “ prezentujú vystavené exponáty zbraní, ulovené trofejné kusy vysokej zvery a scénické barokové obrazy. Kožený sedací nábytok dopĺňajú truhlice na šatstvo, stolový kabinet z r. 1730 (ktorý je vôbec prvým zbierkovým kusom dnešného múzea pod por. č. 1) a vzácne a jedinečné odkladacie skrine z polovice 17. stor. s typickou veľkoplošnou ornamentalistikou. Zaujímavosťou je vzácny perleťou vykladaný príručný stolček v zadnej časti miestnosti a (na najstarší zbierkový predmet)  - veľká skriňa na strieborný a medený riad.

Druhý salón z obdobia empíru a historizmu znázorňuje ukážku bytovej kultúry z r. 1830-1890.Druhý salón Originálny empírový sedací nábytok dopĺňa jedálenský príborník a komody v štýle historizmus. Portréty členov Habsburskej dynastie, ktorým rod slúžil, dopĺňa vzácna orientálna ručná veľkoplošná výšivka na hodvábe evokovaná vtedajšími módnymi trendmi inšpirovanými ďalekým východom (Čína, Japonsko).

V prízemných priestoroch Ľudovítovho paláca Trenčianske múzeum sa nachádza ďalšiu časť expozície Rodovej galérie Ilešháziovcov a obrazy z ilešháziovských sídiel, ktorá obohatila túto unikátnu zbierku o ďalšie obrazy s biblickou tematikou, s námetmi gréckej mytológie, portréty kráľovskej rodiny Habsburgovcov, ako i portréty neznámych šľachticov. Zaujímavosťou sú dva evanjelické obrazy.