Šľachtické sídlo rodu Ambro

     Šľachtické sídlo rodu Ambro patrí do historického jadra bývalého poddanského mestečka Beckov. Šľachtický rod Dubnických dal postaviť renesančnú dvojpodlažnú budovu obdĺžnikového pôdorysu k časti zachovalého stredovekého opevňovacieho múru v prvej polovici 17. storočia. Severnú časť šľachtického sídla tvorí gotický opevňovací múr. Múry pôvodného mestského opevnenia sú dodnes zachované aj v iných objektoch historického jadra Beckova. 
     Ďalšie úpravy objektu sa robili v 18.-20. storočí, avšak nemali vplyv na jeho celkový vzhľad. Prízemie objektu má dva trakty a je zaklenuté renesančnými valenými klenbami. Zo strednej siene vedie schodisko na poschodie. Na poschodí šľachtického sídla je umiestnený neskororenesančný krb s erbom Štefana Medňanského a dátumom 1648. 
      Posledným súkromným majiteľom bol Zoltán Ambro, ktorý ho v roku 1974 daroval Miestnemu národnému výboru Beckov. 
      V expozičných priestoroch sa návštevník môže zoznámiť so životom a dielom J. M. Hurbana. Druhá časť sa venuje archeologickým nálezom z Beckovského hradu. Medzi nimi určite upúta pozornosť tympanón s erbom Ctibora zo Ctiboríc zo začiatku 15. storočia alebo kamenné články z hradnej kaplnky či hodnotný fragment erbu predstaviteľov rodu Bánfiovcov z Dolnej Lendavy a ukážky gotických aj renesančných kachlíc. Prezentáciu archeologickej časti uzatvára veľkorozmerný model zrúcaniny Beckovského hradu. Na poschodí sa nachádza expozícia prezentujúca bytovú kultúru, nábytok a úžitkové predmety, tvoriace zachovalý fond šľachty a meštianstva zo zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Honosná spálňa je zariadená v štýle baroka a rokoka 18. storočia. Jedáleň a pánsky salón prezentuje väčšinou fond biedermeiera a historizmu, ktoré sa rozšírili v 19. storočí. Prebúdzajúci záujem o exotické krajiny a cestovateľskú vášeň približuje farebný orientálny kabinet. Expozíciu dopĺňajú reštaurované historické odevy z 2. polovice 19. storočia. Za povšimnutie stoja portréty členov a príbuzenstva šľachtického rodu Lipských z 18. storočia. 

Expozície:


1. Bytová kultúra šľachtických sídiel (19. - 20. storočie)
2. Archeologické nálezy z hradu Beckov
3. Jozef Miloslav Hurban a Beckov

       

      

Viac informácií si môžete prečítať v priloženom súbore na stiahnutie.