Klapky zamestnancov

Meno pracovníka

Telefón
"klapka"

Email


Oršanská Miroslava, Bc.

0910 386 713

kuria.ambrovec@muzeumtn.sk
miroslava.orsanska@muzeumtn.sk

 

032/778 74 85

draskovicov.kastiel@muzeumtn.sk

Salihbegović Drahomíra, Mgr.

 0901 918 832

drahomira.salihbegovic@muzeumtn.sk

Kyselicová Lenka, Mgr.

Tatiana Kysučanová

24

+241 901 918 825

hrad@muzeumtn.sk

Drusová Renáta,
Šerá Lenka, Mgr.
Slezáčková Lýdia

032/743 56 57

 

Čahojová Miroslava, Mgr.

032/771 75 06

miroslava.cahojova@muzeumtn.sk

Rybnikár Samuel, Bc.

0901 918 828

samuel.rybnikar@muzeumtn.sk

Kosáková Martina, DiS.

032/771 23 39

martina.kollarova@muzeumtn.sk

Maňák Jaroslav

032/771 23 39

jaroslav.manak@muzeumtn.sk

Danková Kristína, Mgr.

032/771 23 39

kristina.dankova@muzeumtn.sk

Vidová Janka

032/771 23 39

 

Vincurský Martin, Mgr.

032/771 23 39

martin.vincursky@muzeumtn.sk

Malec Juraj, Mgr., PhD.

032/771 23 39

juraj.malec@muzeumtn.sk

Lazarčíková Andrea, Mgr.

032/771 23 39

andrea.lazarcikova@muzeumtn.sk

Vrátnica - vonkajší telefón

12

 

Beňová Janka, JUDr.

11

vratnica@muzeumtn.sk

 

10

 

Blažek Štefan

15

stefan.blazek@muzeumtn.sk

Hoťková Darinka

17

 

Štefánik Martin, Mgr.
Trnkóci Lukáš, Mgr.

19

martin.stefanik@muzeumtn.sk
lukas.trnkoci@muzeumtn.sk

Jana Čierna

20

jana.cierna@muzeumtn.sk

Martinisko Peter, Mgr.

21

peter.martinisko@muzeumtn.sk

Ďurejová Veronika, Mgr.
Krajčová Dana, akad.mal.
Schreiber Peter, Mgr.

25

veronika.durejova@muzeumtn.sk
dana.krajcova@muzeumtn.sk
peter.schreiber@muzeumtn.sk

Záhumenská Daniela

28

daniela.zahumenska@muzeumtn.sk

Krištofová Alica

30

alica.kristofova@muzeumtn.sk

Benech Richard, PhDr.

31

richard.benech@muzeumtn.sk

Žilinská Natália, Mgr.

33

natalia.zilinska@muzeumtn.sk

Žovincová Mária, Mgr. PhD.

33

maria.zovincova@muzeumtn.sk


Kucej Patrik, Mgr.
Holčeková Alžbeta, Mgr.
Vargová Eva

34

marketing@muzeumtn.sk
patrik.kucej@muzeumtn.sk
alzbeta.holcekova@muzeumtn.sk
eva.vargova@muzeumtn.sk

Mišurová Jitka,
Smolka Sebastián

35

jitka.misurova@muzeumtn.sk
sebastian.smolka@muzeumtn.sk

Mikušová Alexandra, Bc.

37

alexandra.mikusova@muzeumtn.sk
personalne@muzeumtn.sk

Provazníková Zuzana

38

zuzana.provaznikova@muzeumtn.sk

Michalík Tomáš, JUDr.

39

tomas.michalik@muzeumtn.sk

Špačková Katarína, Ing.

40

katarina.spackova@muzeumtn.sk

Šimno Jaroslav, Ing.

41

jaroslav.simno@muzeumtn.sk

Dvorská Ingrid, Ing.

42

ingrid.dvorska@muzeumtn.sk

Chmelinová Zlatica,
Golejová Lenka, Bc.
Sabová Patrícia, Mgr.

43

zlatica.chmelinova@muzeumtn.sk
lenka.golejova@muzeumtn.sk
patricia.sabova@muzeumtn.sk

Pinďák Vladimír, Mgr.

Kotrha Miroslav, Mgr.

44

vladimir.pindak@muzeumtn.sk

miroslav.kotrha@muzeumtn.sk

Mikušová Lýdia

038/769 42 47

lydia.mikusova@muzeumtn.sk