Klapky zamestnancov

POBOČKA Meno zamestnanca Pracovná pozícia "klapka" E-mail
TRENČIANSKY HRAD
Gallo Igor, Ing. manažér prevádzky hradu 0902 598 873 igor.gallo@muzeumtn.sk
Salihbegović Drahomíra, Mgr. správca hradu 0901 918 832 drahomira.salihbegovic@muzeumtn.sk
Jurčacko Dušan
Tadlánek Dušan
hrad - 5. brána (nočný strážnik) 0901 918 824
Kysučanová Tatiána
Kyselicová Lenka, Mgr.
Mičo Dalibor
032/743 56 57, 0901 918 825 hrad@muzeumtn.sk
Drusová Renáta
Šerá Lenka, Mgr.
Slezáčková Lýdia
032/743 56 57,  0901 918 826

renata.drusova@muzeumtn.sk

lenka.sera@muzeumtn.sk

lydia.slezackova@muzeumtn.sk

  Žovincová Mária, Mgr. PhD. koordinátor oddelenia prevádzky a správy budov

maria.zovincova@muzeumtn.sk

TRENČIANSKE MÚZEUM v TRENČÍNE ústredňa +421 32 743 44 32 info@muzeumtn.sk
Vonkajší telefón, Trenčianske múzeum budova ALFA

kl. 12

Čierna Janka, Bc. asistentka riaditeľa kl. 20 jana.cierna@muzeumtn.sk
Martinisko Peter, Mgr. riaditeľ 0901 918 829 peter.martinisko@muzeumtn.sk
Ďurejová Veronika, Mgr.
Krajčová Dana, akad.mal.
Krištofová Alica
historička,
historička,
knihovníčka
kl. 25

veronika.durejova@muzeumtn.sk dana.krajcova@muzeumtn.sk alica.kristofova@muzeumtn.sk

Záhumenská Daniela archív, VO kl. 28

daniela.zahumenska@muzeumtn.sk

Benech Richard, PhDr. vedúci OZOČ kl. 31 richard.benech@muzeumtn.sk

Blažek Štefan

Nováková Šarlota, Ing.

Fürstenzeller Peter, Ing.

šofér

projektová manažérka

refernt správy budov 

kl. 33

0904 304 531

kl.33

stefan.blazek@muzeumtn.sk

sarlota.novakova@muzeumtn.sk

peter.furstenzeller@muzeumtn.sk

Holčeková Alžbeta, Mgr.
Kucej Patrik, Mgr.
Vargová Eva
marketing 0901 918 859

0901 918 860

alzbeta.holcekova@muzeumtn.sk patrik.kucej@muzeumtn.sk eva.vargova@muzeumtn.sk

Mišurová Jitka,
Smolka Sebastián
ekonómka
ekonóm-účtovník
kl. 35

jitka.misurova@muzeumtn.sk sebastian.smolka@muzeumtn.sk

Mikušová Alexandra, Bc.
Provazníková Zuzana
personalistka
mzdová účtovníčka

kl. 37

kl. 38

alexandra.mikusova@muzeumtn.sk zuzana.provaznikova@muzeumtn.sk

Michalík Tomáš, JUDr. právnik, zástupca riaditeľa

kl. 39 

0903 152 986

tomas.michalik@muzeumtn.sk
Špačková Katarína, Ing. vedúca marketingu kl. 40, 0901 918 858 katarina.spackova@muzeumtn.sk
Šimno Jaroslav, Ing. vedúci správy budov kl. 41, 0901 918 827 jaroslav.simno@muzeumtn.sk
Dvorská Ingrid, Ing. vedúca ekonomického odd. kl. 42 ingrid.dvorska@muzeumtn.sk
Golejová Lenka, Bc.
Chmelinová Zlatica,
Sabová Patrícia, Mgr.
dokumentačné odd. kl. 43

lenka.golejova@muzeumtn.sk zlatica.chmelinovaj@muzeumtn.sk patricia.sabova@muzeumtn.sk

Barková Viktória, Mgr.
Kotrha Miroslav, Mgr.
Pinďák Vladimír, Mgr.
Schreiber Peter, Mgr.

historik
historik 
historik
archeológ

kl. 44

viktoria.barkova@muzeumtn.sk miroslav.kotrha@muzeumtn.sk vladimir.pindak@muzeumtn.sk  peter.schreiber@muzeumtn.sk

Hoťková Darinka

upratovačka

PODJAVORINSKÉ MÚZEUM
Čahojová Miroslava, Mgr. depozitár NM 032/771 75 06

miroslava.cahojova@muzeumtn.sk

Maňák Jaroslav konzervátor, stolár 032/771 23 39

jaroslav.manak@muzeumtn.sk

Danková Kristína, Mgr. historička 032/771 23 39

kristina.dankova@muzeumtn.sk

Vidová Janka

upratovačka 032/771 23 39
Malec Juraj, Mgr., PhD. archeológ 032/771 23 39

juraj.malec@muzeumtn.sk

Lazarčíková Andrea, Mgr. etnologička 032/771 23 39

andrea.lazarcikova@muzeumtn.sk

Zavřel Ján konzervátor, stolár 032/771 23 39

jan.zavrel@muzeumtn.sk

RODNÝ DOM Ľ.ŠTÚRA A A.DUBČEKA Mikušová Lýdia Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka, Uhrovec

038/769 42 47

0908 405 520

lydia.mikusova@muzeumtn.sk
ŠĽACHTICKÉ SÍDLO RODU AMBRO Beckov 0910 386 713

kuria.ambrovec@muzeumtn.sk

DRAŠKOVIČOV KAŠTIEĽ Draškovičov kaštieľ, Čachtice 0911 456 063

draskovicov.kastiel@muzeumtn.sk