Podujatia

7.12.2023, 17:00 - 24.3.2024, 16:00

Interaktívna výstava pre deti aj dospelých, ktorá pútavým...

Aktuality

Diskusia "(Ne)chcení susedia- Židia, Rómovia a cudzinci v našej spoločnosti"

Podujatie bolo súčasťou projektu Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach, ktorý je financovaný z grantov EHP a Nórska a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Trenčiansky hrad má svoj podrobný 3D model

Trenčiansky hrad je odteraz natrvalo zachovaný pre všetky budúce generácie.

Trenčianske múzeum získalo vzácny obraz Krištofa Ugronoviča z roku 1741

Krištof Ugronovič bol podžupanom Trenčianskej stolice a zúčastnil sa aj súdu s Jurajom Jánošíkom

Trenčianske múzeum v Trenčíne má za sebou najlepšiu sezónu, jeho pobočky navštívilo v uplynulom roku viac ako 200 000 návštevníkov

Trenčianske múzeum v Trenčíne dosiahlo v roku 2023 svoju historicky najvyššiu návštevnosť. Samotný hrad navštívilo 170 000 návštevníkov, dohromady pobočky krajského múzea navštívilo viac ako 200 000 návštevníkov. V trende kontinuálne stúpajúcej návštevnosti svojich pobočiek chce múzeum pokračovať aj naďalej.

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje architektonickú súťaž na expozíciu na Trenčianskom hrade

Múzeum vyhlasuje architektonickú súťaž na expozíciu hrade. Víťazný návrh bude finančne odmenený a využívaný v projekte Trenčín - Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Z nášho blogu

Poďme sa spolu preniesť v čase a zalistovať si v novinách Trenčan, ktoré vydával mestský farár Andrej Marsina a ktoré sa stali významným trenčianskym týždenníkom, vychádzajúcim každú sobotu. Išlo o katolícke periodikum, ktorého prvé číslo vyšlo 22. decembra 1923 a druhé číslo 29. decembra 1923.

Donačné listiny nám dnes pomáhajú sledovať skutky, zaslúžilé činy, ale i útrapy a majetkové domény uhorských šľachticov, ktorí žili pred mnohými storočiami. Výnimkou nie je ani listina kráľa Bela pre trenčianskeho župana Bohumíra, veď vďaka nej dnes môžeme pozorovať príbeh jedného z popredných šľachticov svojej...

Prvá písomná zmienka o hrade Beckov sa objavuje na prelome 12. a 13. storočia. Uhorský kronikár Anonymus ho spomína v tvare castrum Blundus medzi hradmi, ktoré zaujali starí Maďari hneď po svojom príchode do Karpatskej kotliny už na prelome 9. a 10. storočia. Zistené následné poveľkomoravské osídlenie lokality potvrdzuje, že...

Videogaléria

TreBuChET je názov projektu cezhraničnej spolupráce Trenčianskeho...