Podujatia

29.3.2024, 09:00 - 31.12.2024, 17:00

Navštívte všetky pobočky Trenčianskeho múzea v Trenčíne s jednou...

30.4.2024, 09:00 - 26.5.2024, 18:45

Hlavnou témou exteriérovej výstavy budú, ako v každej ZOO zvieratá, avšak...

Aktuality

Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže č. 2/2024

Zápisnica z otvárania obálok verejnej obchodnej súťaže č. 2/2024 o nájme na prenájom nebytového priestoru na prízemí budovy oddelenia Draškovičovho kaštieľa na Malinovského ulici č. 245 v obci Čachtice.

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2024

Trenčianske múzeum v Trenčíne zverejňuje výsledky z otvárania obálok obchodnej verejnej súťaže č. 1/2024 v objekte „administratívna budova“ na Trenčianskom hrade v Trenčíne.

SPOLOČNÉ VSTUPNÉ AJ V ROKU 2024

Aj v roku 2024 ponúka Trenčianske múzeum výhodné spoločné vstupné, ktoré umožňuje s jednou zakúpenou vstupenkou navštíviť všetky otvorené pobočky múzea v kraji.

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 3/2024

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v objekte Draškovičov kaštieľ na Malinovského ulici č. 245 v obci Čachtice.

Výsledky súťaže "Trenčiansky hrad - expozícia 2026"

Architektonická súťaž návrhov "Trenčiansky hrad - expozícia 2026" pozná víťaza, hodnotiaca komisia hodnotila 6 návrhov.

Z nášho blogu

Unikátnu knižnicu rodiny Zamarovských zo Zamaroviec začali budovať pred 250 rokmi a zveľaďovali ju tri generácie rodiny. Jej najväčším budovateľom bol právnik Štefan Zamaróczy, vzdelaný a rozhľadený bibliofil, ktorého 205. výročie narodenia si pripomíname v týchto dňoch.

Poďme sa spolu preniesť v čase a zalistovať si v novinách Trenčan, ktoré vydával mestský farár Andrej Marsina a ktoré sa stali významným trenčianskym týždenníkom, vychádzajúcim každú sobotu. Išlo o katolícke periodikum, ktorého prvé číslo vyšlo 22. decembra 1923 a druhé číslo 29. decembra 1923.

Donačné listiny nám dnes pomáhajú sledovať skutky, zaslúžilé činy, ale i útrapy a majetkové domény uhorských šľachticov, ktorí žili pred mnohými storočiami. Výnimkou nie je ani listina kráľa Bela pre trenčianskeho župana Bohumíra, veď vďaka nej dnes môžeme pozorovať príbeh jedného z popredných šľachticov svojej...

Videogaléria

TreBuChET je názov projektu cezhraničnej spolupráce Trenčianskeho...