Prenájom hradných priestorov

Exkluzívne prostredie Trenčianskeho hradu je ideálne miesto pre Vaše spoločenské udalosti, dobové a svadobné hostiny, neoficiálne stretnutia, workshopy a na iné podujatia.

DELOVÁ BAŠTA

Trenčianske múzeum v Trenčíne Vám ponúka na tento účel prenájom priestorov DELOVEJ bašty. Ostatné priestory hradu si je možné prenajať na základe dohody.

Trenčianske múzeum v Trenčíne nezabezpečuje program ani služby spojené s cateringom.

Na tel.č. 0901 918 832 si môžete rezervovať termín a následne bude s Vami spísaná NÁJOMNÁ ZMLUVA.

Rozloha Delovej bašty : Horné poschodie : 97,56 m2

                                  Dolné dve poschodia : 88,22 m2

Cena za prenájom :

TRVANIE* CENA
do 6 hod. 480 €
každá začatá hodina 90 € / 1 hod.

Delová bašta - Trenčiansky hrad

TRVANIE

Cena dolné podlažia/ kaplnka

podujatie

220 €

* Trvanie akcie (vrátane času prípravných a likvidačných prác).

     V cene nájomného je zahrnuté základné upratanie priestorov - vynesenie vriec na odpady, umytie podlahy. K dispozícii je priestor na parkovanie pre 5 áut. Dozor a inventár (stoličky, stoly, dobové zbroje, tapisérie) sú súčasťou ceny nájmu.

     Paušálna suma za energie spotrebované v objekte Delovej bašty: podľa požiadavky vykurovanie priestoru 110 €/podujatie, el. energia 30 €/podujatie a voda 20 €/podujatie.

     V prípade záujmu je k nájmu potrebné zarátať platbu za prehliadku (podľa platného cenníka).

    Amfiteáter poskytuje priestor pre približne 600 ľudí na sedenie. Nie je súčasťou prenájmu Delovej bašty. 

    

     

Delová bašta - Trenčiansky hrad

    

    

   AMFITEÁTER

     

Konanie hostín, prednášok, konferencií, spoločenských udalostí (nie koncertov) 

 

 Trvanie*

 Cena

do 6 hod.

440,- €

každá ďalšia začatá hodina

 60,- € / 1 hod.

Celý deň

1400,- € / 1 deň

* Trvanie akcie (vrátane času prípravy a likvidačných prác).

Amfiteáter - Trenčiansky hrad

    

Amfiteáter poskytuje priestor pre približne 600 ľudí na sedenie. Nie je súčasťou prenájmu delovej bašty. V cene nájomného je zahrnuté vynesenie vriec na odpadky. Inventár (stoly a stoličky) nie sú súčasťou ceny nájmu.

Amfiteáter - Trenčiansky hrad

   

Paušálna suma za: el energia 30,- € / poujatie, voda 20,- € / podujatie.

V prípade prenájmu delovej bašty a súčastne aj amfiteátra bude účtovaný paušálny poplatok za energie: el. energie 60,- € / deň, voda 20,- € / deň, podľapožiadavky vykurovanie v delovej bašte 100,- € / deň (nafta 25,- € a elektrina 75,- €)

    

KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM - 1až 3 dni 

   

Stánkový predaj

Rozloha

Cena

1m2

10,- € / 1 deň

       

Miinimálna fixná suma 50,-€ / deň / stánok.

V cene nájomného je zahrnutá suma za energie: voda od 5,- € do 10,- € / podujatie, v prípade využívania el. energie od 5,- € do 10,- € / podujatie (v závislosti od povahy stánku).

Remeselný predaj - Trenčiansky hrad

     

Remeselný predaj

Rozloha

Cena

1m2

5,- € / 1 deň

   

Minimálna fixná suma 25,- € / deň / stánok.

V cene nájomného je zahrnutá suma za energie: voda od 5,- € do 10,- € / podujatie, v prípade využívania el. energie od 5,- € do 10,- € / podujatie (v závislosti od povahy stánku).

     

KASÁREŇ

   

Kasáreň - prízemie

Trvanie*

Cena

do 3 hod.

390,- €

každá začatá hodina

100,- € / 1 hod.

celý deň

1500,- € / 1 deň

Rozhloha: Kasáreň - prízemie: 355,6m2

* Trvanie akcie (vrátane času prípravy a likvidačných prác). 

    

Kasáreň - 2. poschodie

Trvanie*

Cena

do 3 hod.

380,- €

každá začatá hodina

90,- € / 1 hod.

celý deň

1400,- € / 1 deň

Rozhloha: Kasáreň - 2. poschodie: 378,04m2

* Trvanie akcie (vrátane času prípravy a likvidačných prác). 

    

V cene nájomného je zahrnuté základné upratanie priestorov - vynesenie vriec na odpady, umytie podlahy. K dispozícii je priestor na parkovanie pre 5 áut. 

Paušálna suma za energie: el. energia 30,- € /podujatie, voda 20,- € / podujatie, podľa požiadavky vykurovanie 150,- € / podujatie. Prítomnosť zodpovedného pracovníka múzea je súčasťou ceny nájmu.

V prípade prenájmu celého objektu kasáreň bude účtovaný paušálny poplatok za energie: el. energia 30,- € /podujatie, voda 20,- € / podujatie, podľa požiadavky vykurovanie 150,- € / nadzemné podlažie / deň.

    

V prípade objednávky prehliadky je potrebné k daným typom nájmom zarátať platbu za prehliadku hradu podľa aktuálne platného cenníka. Nájomca je povinný uhradiť vstupenky pre počet osôb uvedených v zmluve. Ak sa prehliadky zúčastnilo viac osôb ako je uvedené v zmluve, vo vyúčtovaní sa pripočíta daný počet osôb naviac. S jedným sprievodcom je možný maximálny počet 50 osôb na prehliadku.