Blog

MESTSKÝ ŽENSKÝ SPOLOK V TRENČÍNE

Pred 150 rokmi bol v Trenčíne založený „Mestský ženský spolok“. Pri jeho zrode stál budúci uhorský minister dopravy a obchodu Gabriel Baroš a manželka župana Irma Maršovská, jeho protektorkou bola grófka Filoména Chorinská - Niczky z Drietomského kaštieľa.

NÁBOŽENSKÁ TOLERANCIA JOZEFA II. A ŽIDIA

Jozef II. je známy predovšetkým ako osvietenský panovník a reformátor. Jednou z dodnes najznámejších reforiem je vydanie tzv. Tolerančného patentu v roku 1781. V skutočnosti by sme nemali hovoriť o jednom, ale o niekoľkých patentoch, pretože text dokumentu prechádzal úpravami a bol vydávaný a uvádzaný do platnosti v rôznych...

AKÉ SYMBOLY SKRÝVAJÚ PORTRÉTNE MAĽBY

V minulosti sa na obrazoch hodnotila najmä forma, resp. umelecké spracovanie. Námety obrazov nehrali veľkú rolu. To v 30. rokoch 20. storočia zmenil nemecký historik umenia Aby Warburg. Ten ovplyvnil veľkú skupinu vtedajších bádateľov, na čele s Erwinom Panofskym, ktorí v námetoch stredovekých a renesančných diel začali...

Na jeseň 2021 sa tímu pod vedením nášho archeológa Mgr. Juraja Maleca, PhD. podarilo na zatiaľ utajenej lokalite na Považí nájsť a odborným spôsobom vyzdvihnúť hromadný nález („poklad“) bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej. Záchrana pokladu je unikátnym výsledkom spolupráce medzi Trenčianskym múzeom (odborná...

V medzivojnovom období kolorit Trenčína dotvárali aj židovské spolky, o ktorých existencii a činnosti sa môžeme dozvedieť už iba zo stránok staršej regionálnej tlače. V roku 1921 žilo v Trenčíne 1 624 Židov, čo predstavovalo približne 15 % z celkového počtu obyvateľov mesta, a pôsobilo tu viacero židovských...

Vianočné oblátky sú u nás dnes chápané ako jeden zo symbolov Vianoc, majú však aj oveľa starší, kresťanský význam.

Dňa 12.11.2022 si pripomíname 150. výročie narodenia slovenského právnika a národného dejateľa Karola Štúra.

Opis slobodného kráľovského mesta Trenčín. Údaje nám poskytujú informácie o tom, koľko tu bolo domov, obyvateľov či remeselníkov, koľko ľudí sa hlásilo ku akej viere či aké nápisy sa nachádzali v meste Trenčín.

Súčasťou fondu našej muzeálnej knižnice je aj niekoľko kusov historických máp, medzi ktorými vyniká mapa krajín Rakúskeho cisárstva z roku 1856 General-Karte des Oesterreichischen Kaiserstaates mit einem grossen Theile der angrenzenden Länder.

Pred 170. rokmi navštívil Trenčín prvý a posledný krát rakúsky cisár a uhorský kráľ František Jozef I.