Blog

Zo života starých trenčianskych spolkov - Spolok trenčianskeho Orla

Spolok trenčianskeho Orla dotváral kolorit mesta v medzivojnovom období športovými cvičeniami, prednáškami a divadelnými predstaveniami. V rokoch 1923–1928 bol Orol najsilnejšou telovýchovnou organizáciou na Slovensku. V roku 1938 bol nariadením vlády rozpustený a jeho majetok prešiel do správy Hlinkovej gardy.

130. výročie narodenia umelca Huga Grossa (* 1894 Svinná - † 1971 Trenčín)

V týchto dňoch si pripomíname 130. výročie narodenia umelca Huga Grossa. Jeho meno sa snáď každému spája s ľúbivým pohľadom na Trenčín spolu s hradom, ktorý toľkokrát maľoval, a v zbierkovom fonde umeleckej histórie Trenčianskeho múzeá má nezastupiteľné miesto.

Vzácne tlače zo starobylej knižnice z kaštieľa v Horovciach

Kaštieľ v Horovciach ukrýval starobylú knižnicu, ktorej vlastníkmi od roku 1806 boli členovia šľachtickej rodiny Vietorisovcov. Jej fragmenty sú dnes cennou súčasťou našej muzeálnej knižnice.

Unikátna knižnica rodiny Zamarovských zo Zamaroviec

Unikátnu knižnicu rodiny Zamarovských zo Zamaroviec začali budovať pred 250 rokmi a zveľaďovali ju tri generácie rodiny. Jej najväčším budovateľom bol právnik Štefan Zamaróczy, vzdelaný a rozhľadený bibliofil, ktorého 205. výročie narodenia si pripomíname v týchto dňoch.

Donačná listina pre Matúša Čáka na hrad Trenčín a Trenčiansku župu

Od vydania novej donačnej listiny pre Matúša Čáka na hrad Trenčín a Trenčiansku župu uplynulo 722 rokov. Táto listina obsahuje nepriame informácie o Matúšových činoch, ktorými mal Václavovi (Ladislavovi) dopomôcť ku korunovácii v Stoličnom Belehrade. Ako sa tu kráľ zmieňuje, práve Matúš na tom niesol najväčšiu...

Zo života starých trenčianskych spolkov: Vznik elitného spolku trenčianskych intelektuálov "Slovenský kruh" (január 1919)

Po skončení 1. svetovej vojny zaznamenal Trenčín výrazný prírastok nových spolkov, ktoré vznikali takmer zo dňa na deň a ich obľuba medzi obyvateľmi mesta rástla. Jedným z nich bol aj Slovenský kruh ako spolok slovensky cítiaceho meštianstva.

Čo sa písalo v novinách v predvianočnom čase v roku 1923

Poďme sa spolu preniesť v čase a zalistovať si v novinách Trenčan, ktoré vydával mestský farár Andrej Marsina a ktoré sa stali významným trenčianskym týždenníkom, vychádzajúcim každú sobotu. Išlo o katolícke periodikum, ktorého prvé číslo vyšlo 22. decembra 1923 a druhé číslo 29. decembra 1923.

Donačná listina pre trenčianskeho župana Bohumíra

Donačné listiny nám dnes pomáhajú sledovať skutky, zaslúžilé činy, ale i útrapy a majetkové domény uhorských šľachticov, ktorí žili pred mnohými storočiami. Výnimkou nie je ani listina kráľa Bela pre trenčianskeho župana Bohumíra, veď vďaka nej dnes môžeme pozorovať príbeh jedného z popredných šľachticov svojej...

815. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O HRADE BECKOV

Prvá písomná zmienka o hrade Beckov sa objavuje na prelome 12. a 13. storočia. Uhorský kronikár Anonymus ho spomína v tvare castrum Blundus medzi hradmi, ktoré zaujali starí Maďari hneď po svojom príchode do Karpatskej kotliny už na prelome 9. a 10. storočia. Zistené následné poveľkomoravské osídlenie lokality potvrdzuje, že...

120. výročie narodenia Rudolfa Bednárika, významného etnológa a univerzitného profesora

Dňa 17. novembra si pripomíname výročie narodenia univerzitného profesora PhDr. Rudolfa Bednárika, DrSc., slovenského etnológa, ktorý spolu s profesorom Andrejom Melicherčíkom stál pri obnovení Národopisného seminára na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1947.