Vzbura slovenských vojakov v Kragujevci

Vzbura slovenkých vojakov v Kragujevci

Vzbura slovenských vojakov v Kragujevci

Autori: Marián Hronský

Cena: 0,90 € s DPH

Knihu je možné si zakúpiť priamo na vrátnici Trenčianskeho múzea v Trenčíne v Župnom dome.
Adresa: Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

Druhé, doplnené vydanie monografie Mariána Hronského o vzbure slovenských vojakov náhradného práporu 71. pešieho pluku v Kragujevci. Vzbura sa udiala pred koncom prvej svetovej vojny a patrí nesporne k najväčším prejavom odporu vojakov rakúsko-uhorskej armády proti vojne, útlaku, hladu.