Bádateľský poriadok

Bádateľský poriadok

Vážení bádatelia,

ak máte záujem o bádanie v inštitúcii Trenčianskeho múzea v Trenčíne, prosíme Vás o prečítanie si Bádateľského poriadku a vyplnenie jeho príloh. Zároveň Vás chceme informovať, že služby sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka, ktorý je súčasťou príloh.

Pre rýchlejšie vybavenie Vašej žiadosti doporučujeme kontaktovať pracovníčku Dokumentačného strediska Trenčianskeho múzea v Trenčíne, ktorá Vám rada odpovie na Vaše prípadné otázky. Kontaktovať ju môžete na uvedenej emailovej adrese:

lenka.golejova@muzeumtn.sk