Z korešpondencie Jána Kvačalu s priateľmi

Z korešpondencie Jána Kvačalu s priateľmi

Autori: PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc.

Vydalo Trenčianske múzeum v Trenčíne

Cena: 14,00- € s DPH

Knihu je možné si zakúpiť priamo na vrátnici Trenčianskeho múzea v Trenčíne v Župnom dome.
Adresa: Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

Zborník zachytáva bohatú korešpondenciu J. Kvačalu a jeho priateľov – Cyrilom Bodickým, prvým generálnym biskupom evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Jurom Janoškom, evanjelickým farárom a seniorom augsburského vyznania Gustávom Klobušickým a nakoniec s českým právnikom Otakarom Koutským.

Na pozadí európskych a uhorských udalostí spracoval autor knihy Libor Bernát zaujímavú sondu predovšetkým do života študentov v druhej polovici 19. storočia, o ich študijných pobytoch v Nemecku a bežných, každodenných starostiach. Nakoľko korešpondencia dovolila, sleduje podrobne ich vzťahy a názory. Keďže komeniológ, cirkevný historik, teológ J. Kvačala dosiahol svetový ohlas, stojí za to, začítať sa do jeho korešpondencie.