Knižničný poriadok

Vážení bádatelia,


ak máte záujem o bádanie v knižnici Trenčianskeho múzea v Trenčíne, prosíme Vás o prečítanie a oboznámenie sa s Knižničným poriadkom.

Knižničný a výpožičný poriadok na stiahnutie