Hlavná stránka / Aktuality / Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže č. 3/2020

Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže č. 3/2020

Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže č. 3/2020

Zápisnica

z otvárania obálok verejnej obchodnej súťaže č. 3/2020

 

Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

Zámer verejnej obchodnej súťaže č. 3/2020 bol zverejnený: dňa 15.05.2020 na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 15.05.2020 na internetovej stránke vyhlasovateľa a dňa 16.05.2020 v inzertnom a informačnom týždenníku Pardon č. 20/XXVIII.

 

Ukončenie predkladania ponúk: 01.06.2020

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 02.06.2020

 

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na:

- prenájom časti pozemku (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc. č. 1186/1 v celkovej výmere 3 m2

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Mgr. Veronika Martinisková. Následne uviedla, že v stanovenom termíne  sa do vyššie uvedenej súťaže prihlásil jeden záujemca.

Záujemca č.1

Dňa 26.05.2020 bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne osobne doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

  1. Identifikačné údaje vyhlasovateľa: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín.
  2. Identifikačné údaje účastníka súťaže: Peter Slovák, Partizánska 105, 911 01 Trenčín, IČO: 30348552
  3. Predmet obchodnej súťaže: predaj suvenírov
  4. Návrh výšky nájomného za nájom nebytového priestoru: 103 € / m             
  5. Zakreslenie návrhu riešenia priestoru: áno
  6. Čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že je riadne oboznámený s obsahom návrhu nájomnej zmluvy, ktorá je prílohou č. 2 k tejto súťaži a že v prípade, ak účastník súťaž vyhrá, túto podpíše v predloženom znení: áno

 

Záujemca č. 1 splnil požadované podmienky verejnej obchodnej súťaže č. 3/2020.

 

Komisia určila poradie záujemcov nasledovne:

          1. Peter Slovák, Partizánska 105, 911 01 Trenčín

 

V Trenčíne, 02.06.2020

Komisia na vyhodnotenie ponúk uchádzačov:

Predseda:        Mgr. Veronika Martinisková                              ....................................

Členovia:        Ing. Jaroslav Šimno                                             ....................................

                         Bc. Alexandra Mikušová                                   .....................................

Schválil:

Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne     .................................. 

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Rýchly kontakt

Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Tel.č.: +421 32 743 44 32

Tel.č.: +421 32 743 44 33

E-mail:
sekretariát: info@muzeumtn.sk

informácie pre médiá: marketing@muzeumtn.sk

Trenčiansky hrad

Tel. č.: +421 32 743 56 57

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Svadobné obrady

Tel.č.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Prenájom hradných priestorov

Tel.č.: +421 901 918 832
E-mail

Hrad info

Múzem info

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:
9:00 – 16:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP, ZŤP-S, dôchodcovia 0,60 €

Deti od 3 do 15 rokov

0,10 €

Deti do 3 rokov

zdarma 

Deti s kultúrnym poukazom

1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

Svadby - obrad

50 € (3 € el. energia, 2 € voda, 45 € prenájom)

Svadby - fotenie

20 €Výstavná sieň

Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia  0,60 €
Deti od 3 do 15 rokov 0,10 €
Deti do 3 rokov zdarma 
Deti s kultúrnym poukazom  1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Marec 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
Podujatia na deň 2.3.2023
Prednáška: Aké symboly skrývajú portrétne maľby

02.3.2023, 16:00 - 02.3.2023, 17:00

3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
Podujatia na deň 23.3.2023
Prednáška: Pohľady do šľachtických knižníc na Považí

23.3.2023, 16:00 - 23.3.2023, 17:00

24 25 26
27 28 29 30 31