Hlavná stránka / Aktuality / Zápisnica z otvárania obálok priameho nájmu č. 02/2022

Zápisnica z otvárania obálok priameho nájmu č. 02/2022

Zápisnica

z otvárania obálok priameho nájmu č. 02/2022

 

Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

 

Zámer priameho nájmu č. 02/2022 bol zverejnený: dňa 29. 11. 2022 na internetovej stránke vyhlasovateľa, od 29. 11. 2022 do 20. 12. 2022 na oznamovacej tabuli vyhlasovateľa, dňa 29. 11. 2022 na internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja, od 30. 11. 2022 – 19. 12. 2022 na  úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja  a v regionálnom inzertnom a informačnom týždenníku PARDON TRENČÍN/Dubnica nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianske Teplice a okolité obce zo dňa 2. 12. 2022  č. 48/XXX.

 

Ukončenie predkladania ponúk: 19. 12. 2022 do 10,00 hod.

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 21. 12. 2022 o 08,00 h.

 

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na:

 

- prenájom časti nebytového priestoru (podkrovie tzv. Matúšovej veže na Trenčianskom hrade), mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466 v celkovej výmere 2 m2.

 

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Mgr. Drahomíra Salihbegović. Následne uviedla, že v stanovenom termíne sa do vyššie uvedenej súťaže prihlásili 2 záujemcovia.

 

Záujemca č. 1

 

Dňa 15. 12. 2022 bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne doručená poštou ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

 

 1. Identifikačné údaje uchádzača: CoolNet, s. r. o., Nitrianska 1835/1, 921 01 Piešťany
 2. IČO: 51 170 051
 3. Zastúpenie: Ladislav Šnajdar, konateľ
 4. Navrhnutá cena za nájom: 160,- € / m2 / mesiac bez DPH, čo predstavuje 320,- € / 2 m2 / mesiac bez DPH

 

Záujemca č. 2

 

Dňa 15. 12. 2022 o 11,30 h bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne osobne na podateľňu doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

 

 1. Identifikačné údaje uchádzača: RadioLAN, spol. s r.o., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
 2. IČO: 358 926 41
 3. Zastúpenie: Ing. Ivan Kostelný, konateľ, Ing. Marta Rošteková, konateľ, Ing. Sandra Plišková, konateľ, Ing. Marián Džupin, konateľ
 4. Navrhnutá cena za nájom: 340,- € / 2 m2 / mesiac bez DPH

 

Obaja záujemcovia splnili požadované podmienky priameho nájmu č. 02/2022.

 

Komisia určila poradie záujemcov nasledovne:

 

 1. RadioLAN, spol. s r.o., Zahradnícka 151, 821 08 Bratislava – mestská časť
  Ružinov
 2. CoolNet, s. r. o., Nitrianska 1835/1, 921 01 Piešťany

 

V Trenčíne, 21. 12. 2022

 

Komisia na vyhodnotenie ponúk uchádzačov:

 

Predseda:        Mgr. Drahomíra Salihbegović                                    ....................................

Členovia:         Ing. Igor Gallo                                                            ....................................

                      Ing. Sebastián Smolka                                              .....................................

 

Schválil:

Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne     .................................. 

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Rýchly kontakt

Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Tel.č.: +421 32 743 44 32

Tel.č.: +421 32 743 44 33

E-mail:
sekretariát: info@muzeumtn.sk

informácie pre médiá: marketing@muzeumtn.sk

Trenčiansky hrad

Tel. č.: +421 32 743 56 57

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Svadobné obrady

Tel.č.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Prenájom hradných priestorov

Tel.č.: +421 901 918 832
E-mail

Hrad info

Múzem info

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:
9:00 – 16:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP, ZŤP-S, dôchodcovia 0,60 €

Deti od 3 do 15 rokov

0,10 €

Deti do 3 rokov

zdarma 

Deti s kultúrnym poukazom

1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

Svadby - obrad

50 € (3 € el. energia, 2 € voda, 45 € prenájom)

Svadby - fotenie

20 €Výstavná sieň

Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia  0,60 €
Deti od 3 do 15 rokov 0,10 €
Deti do 3 rokov zdarma 
Deti s kultúrnym poukazom  1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Marec 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
Podujatia na deň 2.3.2023
Prednáška: Aké symboly skrývajú portrétne maľby

02.3.2023, 16:00 - 02.3.2023, 17:00

3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
Podujatia na deň 23.3.2023
Prednáška: Pohľady do šľachtických knižníc na Považí

23.3.2023, 16:00 - 23.3.2023, 17:00

24 25 26
27 28 29 30 31