Hlavná stránka / Aktuality / Zverejnenie výsledku obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018

Zverejnenie výsledku obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018

Zápisnica z otvárania obálok

doručených súťažných ponúk Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018 na prenájom nebytového priestoru na prízemí budovy oddelenia Podjavorinské múzeum na Námestí Slobody č. 4 v meste Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 4406, súp. č. 4, zapísané v liste vlastníctva č. 909, konaného dňa 13.3. 2018 o 8:30 hod v objekte Trenčianske múzeum v Trenčíne.

Komisia na vyhodnotenie ponúk záujemcov podaných v rámci OVS 1/2018:

členovia: Mgr. Andrea Lazarčíková

Ing. Jaroslav Šimno

Bc. Alexandra Mikušová

 

Zámer Obchodnej verejnej súťaže č. 1/ 2018 bol zverejnený dňa 22.02.2018.

1. Predmet nájmu:

Predmetom OVS 1/2018 sú nebytové priestory na prízemí budovy oddelenia Podjavorinské múzeum na Námestí Slobody č. 4 v meste Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 4406, súp. č. 4, zapísané v liste vlastníctva č. 909. Celková výmera nebytových priestorov je 53,2 m².

 

2. V lehote na predkladanie ponúk predložil cenovú ponuku jeden záujemca.

Záujemca č.1

Dňa 12.03.2018 bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne osobne doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

 1. Identifikačné údaje uchádzača: FOKUS očná optika a.s., Vajnorská 142, 832 57 Bratislava, IČO 47823305, DIČ: 2024112816, IČ DPH: SK 2024112816, zastúpená: PhDr. Imrich Kučera, CSc., generálny riaditeľ a predseda predstavenstva a.s. a PhDr. Jozef Ganz, CSc., člen predstavenstva.
 2. Navrhnutá cena za nájom: 9 eur/ m² (v nájomnom nie sú započítané náklady na elektrickú energiu, vodu, odvoz odpadu, vykurovanie a alikvotná čiastka dane z nehnuteľnosti).
 3. Účel využitia predmetu nájmu: predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod).
 4. Doba nájmu: od 1.4.2018 do 31.3.2019.
 5. Forma úhrady: bankovým prevodom.
 6. Jednoduchý projekt riešenia priestoru: áno.
 7. Fotokópia na oprávnenie podnikania: áno.

Záujemca č. 1 splnil požadované podmienky obchodnej verejnej súťaže.

Komisia určila poradie záujemcov nasledovne:

 1. FOKUS očná optika a.s., Vajnorská 142, 832 57 Bratislava, IČO 47823305, DIČ: 2024112816, IČ DPH: SK 2024112816.

Podpisy členov komisie na vyhodnotenie doručených súťažných ponúk Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018 na prenájom nebytového priestoru na prízemí budovy oddelenia Podjavorinské múzeum na Námestí Slobody č. 4 v meste Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 4406, súp. č. 4, zapísané v liste vlastníctva č. 909, konaného dňa 13.3. 2018 o 8:30 hod v objekte Trenčianske múzeum v Trenčíne:

 

 1. Mgr. Andrea Lazarčíková
 2. Ing. Jaroslav Šimno
 3. Bc. Alexandra Mikušová

 

V Trenčíne dňa 13.3. 2018.

Záznam bol vyhotovený v 2 rovnopisoch. 

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Rýchly kontakt

Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Tel.č.: +421 32 743 44 32

Tel.č.: +421 32 743 44 33

E-mail:
sekretariát: info@muzeumtn.sk

informácie pre médiá: marketing@muzeumtn.sk

Trenčiansky hrad

Tel. č.: +421 32 743 56 57

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Svadobné obrady

Tel.č.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Prenájom hradných priestorov

Tel.č.: +421 901 918 832
E-mail

Hrad info

Múzem info

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:
9:00 – 16:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP, ZŤP-S, dôchodcovia 0,60 €

Deti od 3 do 15 rokov

0,10 €

Deti do 3 rokov

zdarma 

Deti s kultúrnym poukazom

1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

Svadby - obrad

50 € (3 € el. energia, 2 € voda, 45 € prenájom)

Svadby - fotenie

20 €Výstavná sieň

Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia  0,60 €
Deti od 3 do 15 rokov 0,10 €
Deti do 3 rokov zdarma 
Deti s kultúrnym poukazom  1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Marec 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
Podujatia na deň 2.3.2023
Prednáška: Aké symboly skrývajú portrétne maľby

02.3.2023, 16:00 - 02.3.2023, 17:00

3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
Podujatia na deň 23.3.2023
Prednáška: Pohľady do šľachtických knižníc na Považí

23.3.2023, 16:00 - 23.3.2023, 17:00

24 25 26
27 28 29 30 31