Hlavná stránka / Aktuality / Zverejnenie výsledku priameho nájmu č. 4/2018

Zverejnenie výsledku priameho nájmu č. 4/2018

Zverejnenie výsledku priameho nájmu č. 4/2018

Zápisnica z otvárania obálok

doručených ponúk priameho nájmu č. 4/2018 na prenájom časti pozemku, konaného dňa 21.02.2018 o 14,30 hod.

Komisia na vyhodnotenie ponukového konania:

členovia: Mgr. Veronika Gajdošíková               

                JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD.

                Ing. Ingrid Dvorská

 

Zámer priameho nájmu bol vyhlásený odo dňa 05.02.2018 do 19.02.2018.

 

1. Predmet nájmu:

Predmetom priameho nájmu je prenájom časti pozemku (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc. č. 1186/1 v celkovej výmere 2 m2.

 

V lehote na predkladanie ponúk predložil cenovú ponuku jeden záujemca.

Záujemca č.1

Dňa 16.02.2018 bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne osobne doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

  1. Identifikačné údaje uchádzača: ACCOUNTYS, s.r.o., J. Kačku 1488/23, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 36269514, IČ DPH SK2021966584
  2. Označenie kontaktnej osoby: Mgr. Bc. Nikoleta Pšenková, tel.: 0911 593 712, e-mail: info@hostineckanada.sk
  3. Navrhnutá cena za nájom: 120 eur/m2                
  4. Účel využitia predmetu nájmu: predaj občerstvenia
  5. Doba nájmu: od 01.05.2018 do 31.08.2018
  6. Forma úhrady: bankovým prevodom
  7. Projekt predajného stánku: áno
  8. Návrh zoznamu tovaru ponúkaného na predaj: áno

 

Záujemca č. 1 splnil požadované podmienky obchodnej verejnej súťaže.

Komisia určila poradie záujemcov nasledovne:

        1.      ACCOUNTYS, s.r.o, J, Kačku 1488/23, 957 01 Bánovce nad Bebravou

 

Podpisy členov komisie na vyhodnotenie doručených ponúk priameho nájmu č. 4/2018 na prenájom časti pozemku konaného dňa 21.02.2018 v čase o 14,30 hod. v Trenčianskom múzeu v Trenčíne.

 

členovia: Mgr. Veronika Gajdošíková

               JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD.

               Ing. Ingrid Dvorská 

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Rýchly kontakt

Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Tel.č.: +421 32 743 44 32

Tel.č.: +421 32 743 44 33

E-mail:
sekretariát: info@muzeumtn.sk

informácie pre médiá: marketing@muzeumtn.sk

Trenčiansky hrad

Tel. č.: +421 32 743 56 57

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Svadobné obrady

Tel.č.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Prenájom hradných priestorov

Tel.č.: +421 901 918 832
E-mail

Hrad info

Múzem info

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:
9:00 – 16:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP, ZŤP-S, dôchodcovia 0,60 €

Deti od 3 do 15 rokov

0,10 €

Deti do 3 rokov

zdarma 

Deti s kultúrnym poukazom

1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

Svadby - obrad

50 € (3 € el. energia, 2 € voda, 45 € prenájom)

Svadby - fotenie

20 €Výstavná sieň

Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia  0,60 €
Deti od 3 do 15 rokov 0,10 €
Deti do 3 rokov zdarma 
Deti s kultúrnym poukazom  1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31