Hlavná stránka / Aktuality / Zverejnenie zápisnice priameho nájmu č. 1/2020

Zverejnenie zápisnice priameho nájmu č. 1/2020

Zverejnenie zápisnice priameho nájmu č. 1/2020

Zápisnica

z otvárania obálok priameho nájmu č. 1/2020

 

Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

Zámer priameho nájmu č. 1/2020 bol zverejnený: dňa 17.09.2020 na internetovej stránke vyhlasovateľa, dňa 18.09.2020 na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja  a v inzertnom a informačnom týždenníku Pardon č. 38/XXVIII.

 

Ukončenie predkladania ponúk: 05.10.2020 do 10,00 hod.

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 06.10.2020 o 14,30 hod.

 

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na:

- prenájom časti nebytového priestoru (podkrovie tzv. Matúšovej veže na Trenčianskom hrade), mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466 v celkovej výmere 2 m2.

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Mgr. Veronika Martinisková. Následne uviedla, že v stanovenom termíne sa do vyššie uvedenej súťaže prihlásil 1 záujemca.

Záujemca č. 1

Dňa 29.09.2020 bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne osobne na podateľňu doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

  1. Identifikačné údaje uchádzača: RadioLAN, spol. s r.o., Kuklovská 9, 841 05 Bratislava
  2. IČO: 35892641
  3. Zastúpenie: Ing. Filip Križko
  4. Navrhnutá cena za nájom: 100 eur/2 m2/mesiac

 

Záujemca č. 1 splnil požadované podmienky priameho nájmu č. 1/2020.

 

 

Komisia určila poradie záujemcov nasledovne:

 

           1. RadioLAN, spol. s r.o., Kuklovská 9, 841 05 Bratislava

 

 

V Trenčíne, 06.10.2020

 

Komisia na vyhodnotenie ponúk uchádzačov:

Predseda:        Mgr. Veronika Martinisková                              ....................................

Členovia:          Ing. Jaroslav Šimno                                             ....................................

                        Mgr. Patrik Kucej                                               .....................................

Schválil:

Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne     .................................. 

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Rýchly kontakt

Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Tel.č.: +421 32 743 44 32

Tel.č.: +421 32 743 44 33

E-mail:
sekretariát: info@muzeumtn.sk

informácie pre médiá: marketing@muzeumtn.sk

Trenčiansky hrad

Tel. č.: +421 32 743 56 57

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Svadobné obrady

Tel.č.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Prenájom hradných priestorov

Tel.č.: +421 901 918 832
E-mail

Hrad info

Múzem info

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:
9:00 – 16:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP, ZŤP-S, dôchodcovia 0,60 €

Deti od 3 do 15 rokov

0,10 €

Deti do 3 rokov

zdarma 

Deti s kultúrnym poukazom

1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

Svadby - obrad

50 € (3 € el. energia, 2 € voda, 45 € prenájom)

Svadby - fotenie

20 €Výstavná sieň

Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia  0,60 €
Deti od 3 do 15 rokov 0,10 €
Deti do 3 rokov zdarma 
Deti s kultúrnym poukazom  1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Marec 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
Podujatia na deň 2.3.2023
Prednáška: Aké symboly skrývajú portrétne maľby

02.3.2023, 16:00 - 02.3.2023, 17:00

3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
Podujatia na deň 23.3.2023
Prednáška: Pohľady do šľachtických knižníc na Považí

23.3.2023, 16:00 - 23.3.2023, 17:00

24 25 26
27 28 29 30 31