Hlavná stránka / Expozície / Župný dom

Župný dom

Župný domExpozícia Z histórie a kultúry slobodného kráľovského mesta Trenčína a bývalej Trenčianskej župy je umiestnená na prvom podlaží hlavnej budovy Trenčianskeho múzea, tzv. Župného domu. Je zameraná vlastivedne a obsahuje časť prírodovednú, historickú, umeleckohistorickú, archeologickú a tiež národopisnú.

Najväčšia tzv.  kongregačná sála budovy slúžila na pracovné zasadania a stretnutia trenčianskeho župana a členov župných výborov, zároveň ako reprezentatívny priestor pre neformálne rokovania, zábavu, hudbu, tanec.  V architektúre miestnosti v duchu barokových tradícií palácových objektov II. pol. 18. storočia dominuje valená krížová  klenba (pôvodne zlatená s prvkami štukovej výzdoby) upravená stavebnými úpravami do súčasnej podoby. Expozičná inštalácia miestnosti zahŕňa prierez dejinami mesta a  župy od r. 1761 do 31.12.1922 (kedy včlenením do novovzniknutej Považskej veľžupy mesto Trenčín stratilo postavenie hlavného sídelného mesta župy). Miestnosti dominujú originály historického  dekoratívneho mobiliáru:  empírová jedálenská zlatená vitrína  z  polovice 19. stor., rokoková sedacia súprava s benátskym zrkadlom z II. pol. 18. stor., ornamentálne vyrezávaný kabinetný príborník s komodou, stolom  a stoličkami zo zač. 20. stor. a pohovka v štýle baroko z II. pol. 19. stor. V časti nábytku je vyinštalované historické sklo a porcelán z obdobia rokov 1870 -1920 so špeciálnym zreteľom na  vzácne červené olovnaté, ručne fúkané sklo svetoznámej značky Moser (oficiálneho dodávateľa cisársko - kráľovského viedenského dvora) a časť cínového riadu z obdobia rokov 1740 – 1890,  doplneného o torzo jedálenského servisu rod. Ilešháziovcov, dedičných trenčianskych a liptovských županov a majiteľov Trenčianskeho hradu. Prierezový výber stolových, závesných, konzolových a laternových hodín pochádza z obdobia rokov 1720 – 1890 (zaujímavosťou sú  stĺpové hodiny z obdobia Biedermeier z prvej polovice 19. stor. v 4 a 6 stĺpovom prevedení). Medzi reprezentatívnymi portrétmi trenčianskych županov od r. 1766    do  r. 1905 nájdeme aj práce od významného  dvorného portrétistu M. Bardiša  a  oleje na plátne s motívom Trenčianskeho hradu a mestského parku P.Baszlera a J. Perglera.

Medzi najvýznamnejšie vitrínové exponáty patria: vázy z ružového olovnatého skla s rytým dekórom so zaniknutých Uhroveckých sklární z r. 1885, vzácKongregačná sálane tlače zo 16. až 18. storočia (špeciálne zväzok Kralickej biblie  z r. 1587), ukážka z bohatej kolekcie  fajok z morskej peny a zlatou niťou ručne vyšívané topánky pápeža Leva XIII., dar pápežskej kúrie zakladateľovi múzea dr. Karolovi Brančíkovi.  Úžitkové strieborné predmety dopĺňajú ukážky chladných zbraní, kresadlová umelecky zdobená puška a židovské rituálne obradové nádoby.

Úvodná, prirodovedná časť expozície je, ktorý bol založený
v roku 1877 a všestrannej osobnosti MUDr. Karola Brančíka, zakladateľa a prvého riaditeľa Trenčianskeho múzea. Táto časť obsahuje autentické predmety a prírodniny
z bohatej Brančíkovej zbierky, okrem iného viac ako sedemsto exemplárov motýľov a iného hmyzu, písomnú a fotografickú dokumentáciu, originálne kresby hmyzu, prírodnín i krajinárskych motívov z Brančíkových ciest.

V archeologickej časti získa návštevník solídny prehľad o mnohých nálezoch a archeologických lokalitách trenčianskeho regiónu od praveku po ranný stredovek. Má možnosť prezrieť si kamennú štiepanú industriu pravekého človeka, keramické nádoby, popolnice, medené a bronzové zbrane, nástroje a šperky, výrobky doby laténskej, rímske nálezy, mince, hrobovú výbavu, slovanské zbrane a ostrohy veľkomoravských jazdcov.

Etnografickú časť expozície dokumentujú najvýznamnejšie odevné celky regiónu z rokov 1920 – 1945; charakteristický ľudový odev z lokalít Trenčianska Teplá, Dobrá, Kubrá a Bošáca typický svojou ornamentálnou a dekoratívnou výšivkou so zachovaním pôvodných  (doma zhotovených) materiálov: konope, ľan, súkno, česaná vlna, ručne farbené nite. Kolekciu dopĺňajú vzácne maľby na skle, ojedinelý prvok ľudovej neprofesionálnej výtvarnej tvorby z prvej polovice 19. stor. a  ľudová dekoratívna drevorezba: plastiky, sochy, piety s častým motívom ukrižovania Krista, snímania z kríža, Sedembolestnej Panny Márie, Úteku do Egypta. Najvzácnejším exponátom tejto časti je závesný drevený kríž s korpusom  zo 17. stor. vystavený na mnohých medzinárodných výstavách. Ukážky habánskej práce trenčianskych keramikárov pochádzajú z obdobia II. polovice 18. a zač. 19. storočia. Ide o fajansovú produkciu dielní z okolia Trenčína, s  typickou farebnosťou kobaltovej modrej, žltej, zelenej a ružovej farby a  štýlovo ornamentálnym  rastlinným ( výnimočne zoomorfným motívom ). Vyrezávane a figurálne zdobené úle v tvare ľudských postáv dokumentujú pôvodné včelárstvo ako doplnkový produkt poľnohospodárskej výroby oblasti. 

Info

Trenčianske múzeum v Trenčíne
Župný dom
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

Tel.č.:
+421 32 / 743 44 31

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok
9:00 – 16:30 hod.

obedná prestávka
13:00 - 13:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia 0,60 €
Deti do 15 rokov 0,10 €
Deti s kultúrnym poukazom 1KP= 1€
Svadby - obrad 50€ (3€el.energia), 2€ voda, 45€ prenájom
Svadby - fotenie 20€

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Hrad info

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
Podujatia na deň 1.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

2
Podujatia na deň 2.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

3
Podujatia na deň 3.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

4
Podujatia na deň 4.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

5
Podujatia na deň 5.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

6
Podujatia na deň 6.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

7
Podujatia na deň 7.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

8
Podujatia na deň 8.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

9
Podujatia na deň 9.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

10
Podujatia na deň 10.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

11
Podujatia na deň 11.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

12
Podujatia na deň 12.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

13
Podujatia na deň 13.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

14
Podujatia na deň 14.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

15
Podujatia na deň 15.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

16
Podujatia na deň 16.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

17
Podujatia na deň 17.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

18
Podujatia na deň 18.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

19
Podujatia na deň 19.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

20
Podujatia na deň 20.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

21
Podujatia na deň 21.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

22
Podujatia na deň 22.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

23
Podujatia na deň 23.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

24
Podujatia na deň 24.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

25
26
Podujatia na deň 26.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

27
Podujatia na deň 27.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

28
Podujatia na deň 28.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

29
Podujatia na deň 29.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

30
Podujatia na deň 30.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020

31
Podujatia na deň 31.10.2020
Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20.8.2020 - 13.11.2020