Hlavná stránka / O múzeu / Kariéra / Voľné pracovné miesto: "Vedúci/a oddelenia" NEAKTUÁLNE

Voľné pracovné miesto: "Vedúci/a oddelenia" NEAKTUÁLNE

Trenčianske múzeum v Trenčíne
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miesta
„Vedúci/a oddelenia Podjavorinského múzea Trenčianskeho múzea v Trenčíne“
počas zastupovania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore historické vedy
-občianska a morálna bezúhonnosť
-znalosť práce s výpočtovou technikou
-samostatnosť
-riadiace a organizačné schopnosti
-znalosť zákona o múzeách
-prax v múzeu alebo v galérii min. 3 roky
-znalosť cudzieho jazyka výhodou

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
-žiadosť o účasť na výberovom konaní
-profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
-motivačný list
-kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
-čestné prehlásenie o pravdivosti zaslaných údajov
-súhlas so spracovaním osobných údajov

Charakteristika činnosti:
-vedenie a organizovanie činnosti zamestnancov oddelenia Podjavorinské múzeum
-plánovanie, kontrolovanie a vyhodnocovanie činnosti oddelenia
-spracovanie dochádzky zamestnancov oddelenia
-zostavovanie ročného plánu činnosti oddelenia
-zostavovanie ročných rozborov činnosti oddelenia
-príprava plánu revízií zbierkových predmetov a dodržiavanie stanovených termínov na revízie zbierok
-zabezpečovanie vykonávania základných odborných činnosti
-vybavovanie administratívnej agendy

Základná zložka mzdy /brutto/ a ďalšie odmeny:
-min 757,50 € /v závislosti od odbornej praxe/ + ďalšie zložky mzdy
Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat min. 900,- eur.

Benefity zamestnávateľa:
-práca v kolektíve mladých ľudí
-miesto výkonu práce v centre Nového Mesta nad Váhom
-5 dní dovolenky nad rámec zákona
-stravné lístky

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu Trenčianskeho múzea v Trenčíne do dňa 30. apríla 2021
Žiadosť o účasť na výberovom konaní žiadame predložiť osobne do podateľne Trenčianskeho múzea v Trenčíne alebo doručiť poštou na adresu Trenčianskeho múzea v Trenčíne tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Trenčianskeho múzea v Trenčíne do dňa 30. apríla 2021.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní, spolu s požadovanými dokladmi musia byť doručené v zalepenej obálke s označením „VEDÚCI/A ODDELENIA PODJAVORINSKÉHO MÚZEA “.
Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčianske múzeum v Trenčíne písomne. Predpokladaný termín nástupu je  máj 2021.
Výberové konanie vyhlasuje Trenčianske múzeum v Trenčíne prostredníctvom internetovej stránky na adrese: www.muzeumtn.sk uverejnené dňa 9. apríla 2021.

Len vybraní uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme. 

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Rýchly kontakt

Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Tel.č.: +421 32 / 743 44 31

E-mail:
sekretariát: info@muzeumtn.sk

informácie pre médiá: marketing@muzeumtn.sk

Trenčiansky hrad

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Svadobné obrady

Tel.č.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Prenájom hradných priestorov

Tel.č.: +421 901 918 832
E-mail

Hrad info

Múzem info

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:
9:00 – 16:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP, ZŤP-S, dôchodcovia 0,60 €

Deti od 3 do 15 rokov

0,10 €

Deti do 3 rokov

zdarma 

Deti s kultúrnym poukazom

1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

Svadby - obrad

50 € (3 € el. energia, 2 € voda, 45 € prenájom)

Svadby - fotenie

20 €Výstavná sieň

Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia  0,60 €
Deti od 3 do 15 rokov 0,10 €
Deti do 3 rokov zdarma 
Deti s kultúrnym poukazom  1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
Podujatia na deň 7.8.2022
Divadielko pre deti - Žabiatko

07.8.2022, 11:00 - 07.8.2022, 15:00

8 9 10 11 12
Podujatia na deň 12.8.2022
Nočné prehliadky - Prekliaty pán

12.8.2022, 19:00 - 13.8.2022, 23:00

13
Podujatia na deň 13.8.2022
Nočné prehliadky - Prekliaty pán

12.8.2022, 19:00 - 13.8.2022, 23:00

Matúšove hradné slávnosti

13.8.2022, 10:00 - 14.8.2022, 15:00

14
Podujatia na deň 14.8.2022
Matúšove hradné slávnosti

13.8.2022, 10:00 - 14.8.2022, 15:00

15 16 17 18 19 20
Podujatia na deň 20.8.2022
Lukostrelci na hrade

20.8.2022, 10:00 - 21.8.2022, 17:00

21
Podujatia na deň 21.8.2022
Lukostrelci na hrade

20.8.2022, 10:00 - 21.8.2022, 17:00

22 23 24 25 26 27
Podujatia na deň 27.8.2022
Atentát - rytiersky turnaj na koňoch

27.8.2022, 9:00 - 28.8.2022, 15:00

28
Podujatia na deň 28.8.2022
Atentát - rytiersky turnaj na koňoch

27.8.2022, 9:00 - 28.8.2022, 15:00

29 30 31