Hlavná stránka / O múzeu / Kariéra / Výberové konanie na obsadenie miesta „Vedúci oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne“ - NEAKTUÁLNE

Výberové konanie na obsadenie miesta „Vedúci oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne“ - NEAKTUÁLNE

Trenčianske múzeum v Trenčíne

vyhlasuje  

výberové konanie  na obsadenie miesta

„Vedúci oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne“

 

 Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

- občianska a morálna bezúhonnosť

- samostatnosť

- prax v oblasti manažovania a organizovania ľudí min. 2 roky

- pamäť, pozornosť, presnosť, spoľahlivosť, trpezlivosť

- výborné komunikačné zručnosti a príjemné profesionálne vystupovanie

- znalosť práce s výpočtovou technikou, grafickými programami /photoshop, illustrator, indesign/

- skúsenosti s fotografovaním

- skúsenosti so spravovaním internetových stránok a so spravovaním soc. sietí

- skúsenosti s prípravou a organizovaním kultúrnych akcií, podujatí a výstav

- skúsenosti s prípravou tlačových správ

- výborná znalosť slovenského jazyka slovom aj písmom

- prax v odbore min. 2 roky

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

- žiadosť o účasť na výberovom konaní

- profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe

- motivačný list

- doklady o dosiahnutom stupni vzdelania

- súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Charakteristika činnosti

- Tvorivé spracúvanie masmediálnej politiky

- Koordinovanie výstupov k verejnosti

- Organizovanie a zabezpečenie kultúrnych podujatí Trenčianskeho múzea a všetkých jeho pobočiek

- Spravovanie sociálnych sietí

- Spravovanie webovej stránky Trenčianskeho múzea

- Branding Trenčianskeho múzea a jeho pobočiek – budovanie a posilňovanie značky pomocou rôznych marketingových aktivít

- Zadávanie jednotného vizuálu, prezentačných tv spotov, databázy prezentačných fotografií Trenčianskeho múzea a jeho pobočiek

- Jednanie s objednávateľmi kultúrnych a spoločenských podujatí

- Komunikácia s médiami

- Propagačné aktivity (PR podujatia, výstavy)

- Zabezpečovanie rôznych súťaží pre návštevníkov Trenčianskeho múzea a jeho pobočiek

- Zabezpečovanie prieskumov trhu, spätnej väzby od návštevníkov Trenčianskeho múzea a jeho pobočiek

- Príprava marketingového plánu a stratégie

- Edičná činnosť (v spolupráci s jednotlivými oddeleniami Trenčianskeho múzea a jeho pobočiek) - informovanie verejnosti o činnosti Trenčianskeho múzea a jeho pobočiek prostredníctvom webovej stránky, ale aj tlačovín

- zodpovednosť za výkon a výstup oddelenia marketingu a komunikácie v súlade s požiadavkami

- strategické plánovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie marketingovej aktivity

 

Základná zložka mzdy /brutto/ a ďalšie odmeny:

- min. 802,- € /v závislosti od odbornej praxe/ + ďalšie zložky mzdy

 Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, základný plat min. 1200,- eur.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené  fotokópie) na adresu Trenčianskeho múzea v Trenčíne do dňa 13.03.2020.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní žiadame predložiť osobne do podateľne Trenčianskeho múzea v Trenčíne alebo doručiť poštou na adresu Trenčianskeho múzea v Trenčíne tak, aby ponuka bola zaevidovaná v podateľni Trenčianskeho múzea v Trenčíne do dňa 13.03.2020.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní, spolu s požadovanými dokladmi musia byť doručené v zalepenej obálke s označením, VEDÚCI/A ODDELENIA MARKETINGU A KOMUNIKÁCIE.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčianske múzeum v Trenčíne písomne.   Predpokladaný termín nástupu je  apríl 2020.

Výberové konanie vyhlasuje Trenčianske múzeum v Trenčíne prostredníctvom internetovej stránky na adrese: www.muzeumtn.sk uverejnené dňa 20.02.2020.

 

Len vybraní uchádzači  spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.

 

  

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Rýchly kontakt

Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Tel.č.: +421 32 / 743 44 32

Tel.č.: +421 32 / 743 44 33

E-mail:
sekretariát: info@muzeumtn.sk

informácie pre médiá: marketing@muzeumtn.sk

Trenčiansky hrad

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Svadobné obrady

Tel.č.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Prenájom hradných priestorov

Tel.č.: +421 901 918 832
E-mail

Hrad info

Múzem info

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:
9:00 – 16:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP, ZŤP-S, dôchodcovia 0,60 €

Deti od 3 do 15 rokov

0,10 €

Deti do 3 rokov

zdarma 

Deti s kultúrnym poukazom

1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

Svadby - obrad

50 € (3 € el. energia, 2 € voda, 45 € prenájom)

Svadby - fotenie

20 €Výstavná sieň

Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia  0,60 €
Deti od 3 do 15 rokov 0,10 €
Deti do 3 rokov zdarma 
Deti s kultúrnym poukazom  1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
Podujatia na deň 7.8.2022
Divadielko pre deti - Žabiatko

07.8.2022, 11:00 - 07.8.2022, 15:00

8 9 10 11 12
Podujatia na deň 12.8.2022
Nočné prehliadky - Prekliaty pán

12.8.2022, 19:00 - 13.8.2022, 23:00

13
Podujatia na deň 13.8.2022
Nočné prehliadky - Prekliaty pán

12.8.2022, 19:00 - 13.8.2022, 23:00

Matúšove hradné slávnosti

13.8.2022, 10:00 - 14.8.2022, 15:00

14
Podujatia na deň 14.8.2022
Matúšove hradné slávnosti

13.8.2022, 10:00 - 14.8.2022, 15:00

15 16 17 18 19 20
Podujatia na deň 20.8.2022
Lukostrelci na hrade

20.8.2022, 10:00 - 21.8.2022, 17:00

21
Podujatia na deň 21.8.2022
Lukostrelci na hrade

20.8.2022, 10:00 - 21.8.2022, 17:00

22 23 24 25 26 27
Podujatia na deň 27.8.2022
Atentát - rytiersky turnaj na koňoch

27.8.2022, 9:00 - 28.8.2022, 15:00

28
Podujatia na deň 28.8.2022
Atentát - rytiersky turnaj na koňoch

27.8.2022, 9:00 - 28.8.2022, 15:00

29 30 31