Hlavná stránka / O múzeu / Kariéra / Výberové konanie na obsadenie miesta „Vedúci oddelenia správy hradu Trenčianskeho múzea v Trenčíne“ - NEAKTUÁLNE

Výberové konanie na obsadenie miesta „Vedúci oddelenia správy hradu Trenčianskeho múzea v Trenčíne“ - NEAKTUÁLNE

Trenčianske múzeum v Trenčíne

vyhlasuje  

výberové konanie  na obsadenie miesta

„Vedúci oddelenia správy hradu Trenčianskeho múzea v Trenčíne“

 Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • znalosť práce s výpočtovou technikou
 • samostatnosť
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • prax v oblasti manažovania a organizovania ľudí min. 2 roky
 • pamäť, pozornosť, presnosť, spoľahlivosť, trpezlivosť
 • výborné komunikačné zručnosti a príjemné profesionálne vystupovanie
 • znalosť anglického jazyka výhodou

 Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
 • motivačný list
 • doklady o dosiahnutom stupni vzdelania
 • čestné prehlásenie o pravdivosti zaslaných údajov
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Charakteristika činnosti:

 • vybavovanie a organizovanie administratívnej agendy
 • vybavovanie elektronickej pošty a telefonických hovorov
 • komunikácia s dodávateľmi, návštevníkmi a externým prostredím
 • spracovanie elektronickej dochádzky zamestnancov odd. hradu
 • participovanie na zabezpečovaní kultúrnych podujatí
 • vypracovávanie cenových ponúk na základe požiadaviek zákazníkov
 • kooperácia s odd. správy budov
 • organizačná práca v oblasti kultúry, obchodu a marketingu
 • zodpovednosť za zorganizovanie podujatia, akcie
 • zmluvná agenda /dojednávanie zmluvných podmienok, uzatváranie zmlúv/
 • vyhlasovanie priamych nájmov, obchodných verejných súťaží
 • obstarávanie materiálov a služieb /cenové prieskumy, objednávky/
 • účasť na obchodných rokovaniach
 • organizačné zabezpečenie komerčných akcií a vypracovanie zmlúv o jednorazových prenájmoch
 • plánovanie, kontrolovanie a vyhodnocovanie činností oddelenia
 • zvyšovanie návštevníckeho komfortu
 • zlepšovanie návštevníckej prevádzky, navrhovanie opatrení na jej zefektívnenie

Základná zložka mzdy /brutto/ a ďalšie odmeny:

 • min 757,50 € /v závislosti od odbornej praxe/ + ďalšie zložky mzdy

 Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, základný plat min. 1100,- eur.

 

 

Benefity zamestnávateľa:

 • stravné lístky
 • flexibilná pracovná doba
 • práca v zaujímavom prostredí hradu

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené  fotokópie) na adresu Trenčianskeho múzea v Trenčíne do dňa 3. septembra 2020.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní žiadame predložiť osobne do podateľne Trenčianskeho múzea v Trenčíne alebo doručiť poštou na adresu Trenčianskeho múzea v Trenčíne tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Trenčianskeho múzea v Trenčíne do dňa 3. septembra 2020.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní, spolu s požadovanými dokladmi musia byť doručené v zalepenej obálke s označením, VEDÚCI/A ODDELENIA SPRÁVY HRADU“.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčianske múzeum v Trenčíne písomne.   Predpokladaný termín nástupu je  september - október 2020.

Výberové konanie vyhlasuje Trenčianske múzeum v Trenčíne prostredníctvom internetovej stránky na adrese: www.muzeumtn.sk uverejnené dňa 13.08.2020.

 

Len vybraní uchádzači  spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Rýchly kontakt

Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Tel.č.: +421 32 / 743 44 31

E-mail:
sekretariát: info@muzeumtn.sk

informácie pre médiá: marketing@muzeumtn.sk

Trenčiansky hrad

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Svadobné obrady

Tel.č.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Prenájom hradných priestorov

Tel.č.: +421 901 918 832
E-mail

Hrad info

Múzem info

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:
9:00 – 16:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP, ZŤP-S, dôchodcovia 0,60 €

Deti od 3 do 15 rokov

0,10 €

Deti do 3 rokov

zdarma 

Deti s kultúrnym poukazom

1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

Svadby - obrad

50 € (3 € el. energia, 2 € voda, 45 € prenájom)

Svadby - fotenie

20 €Výstavná sieň

Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia  0,60 €
Deti od 3 do 15 rokov 0,10 €
Deti do 3 rokov zdarma 
Deti s kultúrnym poukazom  1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
Podujatia na deň 7.8.2022
Divadielko pre deti - Žabiatko

07.8.2022, 11:00 - 07.8.2022, 15:00

8 9 10 11 12
Podujatia na deň 12.8.2022
Nočné prehliadky - Prekliaty pán

12.8.2022, 19:00 - 13.8.2022, 23:00

13
Podujatia na deň 13.8.2022
Nočné prehliadky - Prekliaty pán

12.8.2022, 19:00 - 13.8.2022, 23:00

Matúšove hradné slávnosti

13.8.2022, 10:00 - 14.8.2022, 15:00

14
Podujatia na deň 14.8.2022
Matúšove hradné slávnosti

13.8.2022, 10:00 - 14.8.2022, 15:00

15 16 17 18 19 20
Podujatia na deň 20.8.2022
Lukostrelci na hrade

20.8.2022, 10:00 - 21.8.2022, 17:00

21
Podujatia na deň 21.8.2022
Lukostrelci na hrade

20.8.2022, 10:00 - 21.8.2022, 17:00

22 23 24 25 26 27
Podujatia na deň 27.8.2022
Atentát - rytiersky turnaj na koňoch

27.8.2022, 9:00 - 28.8.2022, 15:00

28
Podujatia na deň 28.8.2022
Atentát - rytiersky turnaj na koňoch

27.8.2022, 9:00 - 28.8.2022, 15:00

29 30 31