Hlavná stránka / O múzeu / Odpredaj, nájom majetku / Zápisnica z otvárania obálok priameho nájmu č. 5/2018

Zápisnica z otvárania obálok priameho nájmu č. 5/2018

Zápisnica

z otvárania obálok priameho nájmu č. 5/2018

Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

Zámer priameho nájmu č. 5/2018 bol zverejnený: dňa 23.04.2018 na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 23.04.2018 na internetovej stránke vyhlasovateľa a v inzertnom a informačnom týždenníku Pardon č. 17/2018.

Ukončenie predkladania ponúk: 07.05.2018 do 10,00 hod.

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 16.05.2018 o 14,30 hod.

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na:

- prenájom časti pozemku (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc. č. 1186/1 v celkovej výmere 3m2.

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Ing. Milena Gugová. Následne uviedla, že v stanovenom termíne sa do vyššie uvedenej súťaže neprihlásil žiaden záujemca.

V Trenčíne, 16.05.2018

Komisia na vyhodnotenie ponúk uchádzačov:

Predseda: Ing. Milena Gugová ............................................

Členovia: Ing. Jaroslav Šimno ............................................

JUDr. Mgr. Tomáš Michalík PhD. .............................................

Schválil:

Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne .................................. 

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Rýchly kontakt

Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Tel.č.: +421 32 / 743 44 31

E-mail:
sekretariát: info@muzeumtn.sk

informácie pre médiá: marketing@muzeumtn.sk

Trenčiansky hrad

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Svadobné obrady

Tel.č.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Prenájom hradných priestorov

Tel.č.: +421 901 918 832
E-mail

Hrad info

Múzem info

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Otváracie hodiny:
Utorok - Piatok:
9:00 – 16:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP, ZŤP-S, dôchodcovia 0,60 €

Deti od 3 do 15 rokov

0,10 €

Deti do 3 rokov

zdarma 

Deti s kultúrnym poukazom

1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

Svadby - obrad

50 € (3 € el. energia, 2 € voda, 45 € prenájom)

Svadby - fotenie

20 €Výstavná sieň

Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia  0,60 €
Deti od 3 do 15 rokov 0,10 €
Deti do 3 rokov zdarma 
Deti s kultúrnym poukazom  1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30