Hlavná stránka / O múzeu / Odpredaj, nájom majetku / Zápisnica z otvárania obálok priameho nájmu č.5/2019

Zápisnica z otvárania obálok priameho nájmu č.5/2019

Zápisnica

z otvárania obálok priameho nájmu č.5/2019

 

Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

Zámer priameho nájmu č. 5/2019 bol zverejnený:  dňa 26.8.2019 na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 26.8.2019 na internetovej stránke vyhlasovateľa a v týždenníku MY Trenčianske noviny dňa 26.8.2019 č.34.

Ukončenie predkladania ponúk: 11.9.2019 do 10:00 hod.

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk: 17.9.2019 o 8:30 hod.

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na:

-         prenájom časti priestoru (podkrovie Matúšovej veže na Trenčianskom hrade),mesto Trenčín, kat.úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc.č. 1186/1, v celkovej výmere 2m2, s prístupom k elektrickej energii.

 

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Ing. Martina Jankurová. Následne uviedla, že v stanovenom termíne sa do vyššie uvedenej súťaže prihlásil 1 záujemca.

 

Záujemca č.1

Dňa  10.9.2019 bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne osobne  doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

  1. Identifikačné údaje uchádzača: RadioLAN, spol. s r.o. , Kuklovská 9, 841 05 Bratislava,  IČO: 35892641
  2. Zastúpenie: Ing. Filip Križko
  3. Navrhnutá cena za nájom: 70,- € s DPH za 2 m2

 

Záujemca č.1 splnil požadované podmienky priameho nájmu č.5/2019.

 Komisia určila poradie záujemcov nasledovne:

  1. 1.      RadioLAN, spol. s r.o., Kuklovská  9, 841 05 Bratislava

 

V Trenčíne

 

Komisia na vyhodnotenie ponúk uchádzačov:

Predseda:  Ing. Martina Jankurová           

Členovia:  Ing. Sebastián Smolka            

                  Mgr. Lucia Tretinárová           

Schválil:

Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne   

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Rýchly kontakt

Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Tel.č.: +421 32 / 743 44 31

E-mail:
sekretariát: info@muzeumtn.sk

informácie pre médiá: marketing@muzeumtn.sk

Trenčiansky hrad

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Svadobné obrady

Tel.č.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Prenájom hradných priestorov

Tel.č.: +421 901 918 832
E-mail

Hrad info

Múzem info

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:
9:00 – 16:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP, ZŤP-S, dôchodcovia 0,60 €

Deti od 3 do 15 rokov

0,10 €

Deti do 3 rokov

zdarma 

Deti s kultúrnym poukazom

1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

Svadby - obrad

50 € (3 € el. energia, 2 € voda, 45 € prenájom)

Svadby - fotenie

20 €Výstavná sieň

Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia  0,60 €
Deti od 3 do 15 rokov 0,10 €
Deti do 3 rokov zdarma 
Deti s kultúrnym poukazom  1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
Podujatia na deň 7.8.2022
Divadielko pre deti - Žabiatko

07.8.2022, 11:00 - 07.8.2022, 15:00

8 9 10 11 12
Podujatia na deň 12.8.2022
Nočné prehliadky - Prekliaty pán

12.8.2022, 19:00 - 13.8.2022, 23:00

13
Podujatia na deň 13.8.2022
Nočné prehliadky - Prekliaty pán

12.8.2022, 19:00 - 13.8.2022, 23:00

Matúšove hradné slávnosti

13.8.2022, 10:00 - 14.8.2022, 15:00

14
Podujatia na deň 14.8.2022
Matúšove hradné slávnosti

13.8.2022, 10:00 - 14.8.2022, 15:00

15 16 17 18 19 20
Podujatia na deň 20.8.2022
Lukostrelci na hrade

20.8.2022, 10:00 - 21.8.2022, 17:00

21
Podujatia na deň 21.8.2022
Lukostrelci na hrade

20.8.2022, 10:00 - 21.8.2022, 17:00

22 23 24 25 26 27
Podujatia na deň 27.8.2022
Atentát - rytiersky turnaj na koňoch

27.8.2022, 9:00 - 28.8.2022, 15:00

28
Podujatia na deň 28.8.2022
Atentát - rytiersky turnaj na koňoch

27.8.2022, 9:00 - 28.8.2022, 15:00

29 30 31