Hlavná stránka / O múzeu / Odpredaj, nájom majetku / Zápisnica z otvárania obálok priameho nájmu č.6/2019

Zápisnica z otvárania obálok priameho nájmu č.6/2019

Zápisnica

z otvárania obálok priameho nájmu č.6/2019

Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

Zámer priameho nájmu č. 6/2019 bol zverejnený:  dňa 26.8.2019 na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 26.8.2019 na internetovej stránke vyhlasovateľa a v týždenníku MY Trenčianske noviny dňa 26.8.2019 č.34.

 

Ukončenie predkladania ponúk: 11.9.2019 do 10:00 hod.

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk: 17.9.2019 o 9:00 hod.

 

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na:

-         prenájom časti priestoru (dolné nádvorie  Trenčianskeho hradu), mesto Trenčín, kat.úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc.č. 1186/1 v interiéri vykurovaného nebytového, uzamykateľného priestoru s prístupom k pitnej vode a elektrickej energii , v celkovej výmere 3 m2.

 

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Ing. Martina Jankurová. Následne uviedla, že v stanovenom termíne sa do vyššie uvedenej súťaže prihlásili 4  záujemcovia.

 

Záujemca č.1

Dňa  5.9.2019 bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne poštou doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

 1. Identifikačné údaje uchádzača: Vladimír Borko T-613, Veľkonecpalská 148, 971 01 Prievidza, IČO: 34 956 212
 2. Zastúpenie: Ing. Vladimír Borko
 3. Navrhnutá cena za nájom:101,- € /m2 /mesiac

 

Záujemca č.2

Dňa  10.9.2019 bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne osobne  doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

 1. Identifikačné údaje uchádzača: DELIKOMAT SLOVENSKO spol. s.r.o., Cementárska 15, 900 31 Stupava, IČO: 35766875
 2.  Zastúpenie: Jana Schönfeld
 3. Navrhnutá cena za nájom:101,- € bez DPH/jeden mesiac/1m2

 

Záujemca č.3

Dňa  11.9.2019 bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne poštou  doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

 1. Identifikačné údaje uchádzača: DAVITAL s.r.o., Zvolenská cesta 37A, 974 05 Banská Bystrica, IČO:31613888
 2. Zastúpenie: Ing. Dalibor Pecho
 3. Navrhnutá cena za nájom: 128,- € bez DPH /mesiac/1m2

 

Záujemca č.4

Dňa  16.9.2019 bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne poštou  doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

 1. Identifikačné údaje uchádzača: VRBATA s.r.o., Robotnícka 4465, 017 01  Považská Bystrica, IČO:36 346 837
 2. Zastúpenie: Ing. Miroslav Vrbata
 3. Navrhnutá cena za nájom: 101,- €  /mesiac/1m2

Všetci záujemcovia okrem záujemcu č.4 splnili požadované podmienky priameho nájmu č.6/2019- Záujemca č.1, záujemca č.2 a záujemca č.3 preto postupujú do elektronickej aukcie, ktorú komisia odporúča uskutočniť.

V Trenčíne

Komisia na vyhodnotenie ponúk uchádzačov:

Predseda:  Ing. Martina Jankurová         

Členovia:  Ing. Sebastián Smolka          

                  Mgr. Lucia Tretinárová        

 

Schválil:

Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne   

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Rýchly kontakt

Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Tel.č.: +421 32 / 743 44 32

Tel.č.: +421 32 / 743 44 33

E-mail:
sekretariát: info@muzeumtn.sk

informácie pre médiá: marketing@muzeumtn.sk

Trenčiansky hrad

Tel. č.: +421 032/743 56 57

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Svadobné obrady

Tel.č.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Prenájom hradných priestorov

Tel.č.: +421 901 918 832
E-mail

Hrad info

Múzem info

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:
9:00 – 16:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP, ZŤP-S, dôchodcovia 0,60 €

Deti od 3 do 15 rokov

0,10 €

Deti do 3 rokov

zdarma 

Deti s kultúrnym poukazom

1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

Svadby - obrad

50 € (3 € el. energia, 2 € voda, 45 € prenájom)

Svadby - fotenie

20 €Výstavná sieň

Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia  0,60 €
Deti od 3 do 15 rokov 0,10 €
Deti do 3 rokov zdarma 
Deti s kultúrnym poukazom  1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14
Podujatia na deň 14.9.2022
Baterková nočná prehliadka - SEPTEMBER

14.9.2022, 19:00 - 14.9.2022, 21:30

15 16 17 18
19 20 21 22
Podujatia na deň 22.9.2022
Prednáška: Životné osudy Karola Róberta z Anjou

22.9.2022, 16:00 - 22.9.2022, 17:00

23 24 25
26 27 28 29 30