Faktúra DF458/21

Faktúra doručená:10.9.2021
Číslo zmluvy:N 6194-01/2016

Dodávateľ
VÚB a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
IČO:31320155
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Provízie a poplatky za platobný terminál č.2 za mesiac august/2021 - Hrad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 359,10 EUR