Objednávka OBJV008/14

Dátum vyhotovenia:15.4.2014
 

Dodávateľ
FaxCopy
Domkárska 15
821 05 Bratislava
IČO:35729040
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyhotovenie fotografií
Celková hodnota objednaného plnenia: 87,50 EUR
Schválil: Katarína Babičová