Objednávka OBJV001/14

Dátum vyhotovenia:11.1.2014
 

Dodávateľ
ANTES B+M
Súdna 13
91101 Trenčín
IČO:31414079
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
DVR(videorekorder),CA DW 171 EP (analógová kamera)
Celková hodnota objednaného plnenia: 980,00 EUR
Schválil: Katarína Babičová