Objednávka OBJV014/14

Dátum vyhotovenia:10.6.2014
 

Dodávateľ
Jozef Žabár - ELEKTROSERVIS
Veľké Chlievany 131
95655 Veľké Chlievany
IČO:11740779
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servisná ročná prehliadka plynových spotrebičov
Celková hodnota objednaného plnenia: 995,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisk