Objednávka OBJV024/14

Dátum vyhotovenia:11.11.2014
 

Dodávateľ
ANTES GM spol. s r.o.
Jilemnického 25
911 01 Trenčín
IČO:36294781
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Doplnenie EPS SCHRACK
Celková hodnota objednaného plnenia: 731,20 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisk