Objednávka OBJV027/14

Dátum vyhotovenia:20.11.2014
 

Dodávateľ
MESTKROV S.R.O.
Horná Poruba 175
018 35 Horná Poruba
IČO:44 871 546
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava strechy
Celková hodnota objednaného plnenia: 1 996,25 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisk