Objednávka OBJV029/14

Dátum vyhotovenia:27.11.2014
 

Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO:11906022
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Malotraktor bez kabíny s príslušenstvom
Celková hodnota objednaného plnenia: 10 360,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisk