Objednávka OBJV001/15

Dátum vyhotovenia:09.1.2015
 

Dodávateľ
Jozef Žabár - ELEKTROSERVIS
Veľké Chlievany 131
95655 Veľké Chlievany
IČO:11740779
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava plynového kotla
Celková hodnota objednaného plnenia: 294,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisk