Objednávka OBJV004/15

Dátum vyhotovenia:09.2.2015
 

Dodávateľ
SHARK Computers a.s.
Hviezdoslavovo nám. 20
811 02 Bratislava 1 - Staré Mesto
IČO:35726229
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Notebook
Celková hodnota objednaného plnenia: 957,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisk