Objednávka OBJV005/15

Dátum vyhotovenia:17.2.2015
 

Dodávateľ
OKAY Slovakia spol. s.r.o. Krajná 86, 82104 BA
Krajná 86
521 04 Bratislava
IČO:35825979
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
LED televízor a DVD prehrávač
Celková hodnota objednaného plnenia: 350,99 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko