Objednávka OBJV006/15

Dátum vyhotovenia:25.2.2015
 

Dodávateľ
Texikom, s.r.o.
Poľná 413
949 01 Nitra
IČO:34104984
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Látka
Celková hodnota objednaného plnenia: 154,04 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko