Objednávka OBJV007/15

Dátum vyhotovenia:05.3.2015
 

Dodávateľ
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
Na stanicu 16
010 09 Žilina
IČO:43909159
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pracovné odevy
Celková hodnota objednaného plnenia: 233,18 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko