Objednávka OBJV058/15

Dátum vyhotovenia:29.7.2015
 

Dodávateľ
Perfect System, s.r.o.
Holubova 4/2517
150 00 Praha
IČO:26480981
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Termo vstupenky
Celková hodnota objednaného plnenia: 2 422,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko