Objednávka OBJV065/15

Dátum vyhotovenia:18.8.2015
 

Dodávateľ
LEXMAN, s.r.o.
Škultétyho 1
831 03 Bratislava 3
IČO:36 810 657
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Preklad jazyka
Celková hodnota objednaného plnenia: 150,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko