Objednávka OBJV036/15

Dátum vyhotovenia:26.5.2015
 

Dodávateľ
Sedaci vaky, s.r.o.
Ruská 1338/108
73984 Praha - Vršovice
IČO:24300730
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Koberec
Celková hodnota objednaného plnenia: 165,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko