Objednávka OBJV011/15

Dátum vyhotovenia:10.3.2015
 

Dodávateľ
Antes GM
Jilemnického 25
91101 Trenčín
IČO:36294781
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava EPS
Celková hodnota objednaného plnenia: 88,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko