Objednávka OBJV022/15

Dátum vyhotovenia:13.4.2015
 

Dodávateľ
POWER SMART SYS Anton Pauer
Trenčianska Turná 53
913 21 Trenčianska Turná
IČO:37665791
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Káble
Celková hodnota objednaného plnenia: 240,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko