Objednávka OBJV015/16

Dátum vyhotovenia:02.2.2016
 

Dodávateľ
Erson Recycling, s.r.o.
Soblahovská 3479
911 01 Trenčín
IČO:36331201
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odvoz odpadu
Celková hodnota objednaného plnenia: 36,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko