Objednávka OBJV028/16

Dátum vyhotovenia:11.3.2016
 

Dodávateľ
GC TECH INg.Peter Gerši
IČO:36880574
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelársky materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 363,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko